Når litteraturen finder sted
Når litteraturen finder sted

Når litteraturen finder sted

Af Anonym (ikke efterprøvet)
26.10.18
I gennem de seneste år har der været en bølge af sted- og hjemstavnslitteratur. Men hvordan bruger vi steder i litteraturen? Hvordan skaber forfattere rum og hvorfor er de bestemte litterære steder overhovedet så vigtige? Læs med her, når litteraturformidler Anne Sofie Elkjær Hemdorff dykker ned i tendensen.

Lad os starte helt konkret og tekstnært med Theis Ørntofts debutroman ”Solar”, som er en generationsroman som handler om privilegieblindhed og det postmoderne samfunds meningsløshed. 

Her møder vi hovedpersonen Theis, som starter ud med at rejse til Viborg for herfra at gå Hærvejen. Senere flytter han fra Nørrebro i København til Vestegnen. Derfra bliver han hjemløs og rejser igennem Europa på røven, for til sidst at ende i den portugisiske surfer-by Albufeira. 

Ved første øjekast kan disse steder virke som ligegyldige kulisser for handlingens udfoldelse, men kigger man nærmere, ses det, at stederne understøtter fortællingen, og at de på hver sin måde, kommer til at symbolisere det moderne menneskes jagt efter mening. Først leder han efter meningen i historiciteten og Hærvejens ”mindfulde” dybde. Senere i Fitness Worlds overfladefikserede træningsmiljø på Nørrebro, hvor faldet mod socialklasse fem, Vestegnens upersonlige boligbyggerier og senere hjemløsheden begynder.
Ligesom vores almindelige liv er spundet sammen med konkrete steder, er litteraturen det også. Litteraturen både genfortæller steder, som vi kender, og åbner op for nye steder både på et konkret og på et metaforisk plan. Theis Ørntoft bruger stederne til at fortælle hvem hovedpersonen er, ligesom mit hjem, der hvor jeg er født, og der hvor jeg tager på sommer-ferie er med til at definere mig.

Lokallitteratur versus globallitteratur

Nationalisme og globalisering er i dagens Danmark tematikker, som bevæger sig videre end den politiske dagsorden. Rodløsheden, identitetskriserne og det nagende behov for at høre til, resulterer i værste fald i fremmedfrygt og højrefløjsekstremisme eller modsat i en fuldstændig ukritisk åbenhed.

Disse tendenser kommer også til udtryk i litteraturen: nogle forfattere forsøger at genskabe et lokalt, hjemstavnsmiljø, a la Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær, hvor der er en entydig relation mellem det specifikke sted og identitetsskabelsen. Andre forsøger at bruge det globale til at bryde med det lokale, for dermed at lade stedsidentiteten være under løbende forhandling.

Desuden er alle forfattere jo også i konstant forhandling med det sted de kommer fra, det sted de skriver fra og det sted, som de gerne vil skrive frem i litteraturen. Dette kommer der-for også indirekte til at spille ind i udarbejdelsen af det specifikke litterære sted.

Et sted bliver til i mødet mellem en lokalitet og et menneske, og her er fortællingen og genfortællingen vigtig, for at stedet får en mening. Det betyder, at et sted altså ikke bare er et fysisk rum eller en specifik lokation, men en oplevelse og derefter en genfortælling af det fysisk rum eller den specifikke lokation. For at stedet kan være, må der være en vis historicitet knyttet til det.

Viborg Skriver

En af grundene til, at jeg dykker særligt ned i sted og specifikt stedslitteratur er, at jeg under Viborg Skriver i år skal holde et foredrag, som hedder ”Når litteraturen finder sted.”

For jer, som ikke ved det, er Viborg Skriver et tilbagevendende litteraturevent, som sætter fokus på skrivelyst og kvaliteten i at udtrykke sig med ord i alle livets facetter, og i år er temaet: Sted.

Under Viborg Skriver kan du og dine børn blandt andet opleve talks og workshops med for-fatterne Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Rebecca Bach-Lauritsen samt book talks på Hovedbiblioteket i Viborg og søndagshygge på Hald Hovedgaard. Desuden løber Viborg Skrivers årlige skrivekonkurrence for børn og unge op til 25 år, fra 1. november til 1. december, ligesom der vil være en udstilling på Hovedbiblioteket i Viborg med bøger, som er skrevet på Hald Hovedgaard.

Jeg glæder mig selv utroligt meget til Viborg Skriver, og jeg håber, at mange af jer, vil udnytte chancen for at tage et ekstra kig på litteratur om sted, eller måske endda sætte jer og skrive to ord om et sted, som betyder noget særligt for jer.

Indtil da, har jeg nedenfor samlet tre bøger, hvor Viborg og omegn er repræsenteret som litterært sted, samt tre af mine yndlingsbøger, hvor sted spiller en central rolle.

Materialer