Biblioteket kommer

Værsgo lige til døren!

'Bibioteket kommer' er et gratis tilbud til borgere i Viborg Kommune, der af helbredsmæssige årsager ikke selv eller hvor familien ikke har mulighed for at komme på biblioteket.

En gang hver 10. uge vil du få leveret bøger, lydbøger, musik eller andet materiale efter eget ønske direkte til bopælen.

Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller gerne vil tilmelde dig 'Biblioteket kommer' skal du kontakte:
Mona Jensen på telefonnummer 87 87 34 77 eller Ekspeditionen på telefonnummer 87 87 34 55.