Udviklingsprojekter

På Viborg Bibliotekerne iværksætter og deltager vi i en række projekter, som er med til at udvikle os som et moderne folkebibliotek med relevante tilbud til brugerne.

I 2024 er vi engageret i disse projekter:

AGORA – Biblioteket i midten af demokratiet

Biblioteker i 8 kommuner samarbejder i dette udviklingsprojekt, der undersøger hvilket demokratisk rum folkebiblioteket kan være. Nøglespørgsmålene er Hvordan skaber vi mest mulig værdi gennem forskellige praksisafprøvede demokratiunderstøttende aktiviteter? Hvilken position i den større samtale om samfundets udfordringer kan og bør folkebibliotekerne indtage? Projektet går således på to ben: Et bredt forankret praksisspor og et fælles formidlings- og udviklingsspor, der tilsammen har til formål at forløse det store potentiale hos folkebibliotekerne, der ligger lige for.

Projektet, der forløber over to år, er ejet af Herning Bibliotekerne og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Biblioteker fremmer trivsel

I samarbejde med lektor Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet og Det Nationale Videncenter for Positiv Psykologi undersøger bibliotekerne i Randers, Holstebro og Viborg, hvorfor og hvordan bibliotekerne spiller og kan spille en trivselsfremmende rolle i menneskers liv. Den viden, som projektet kaster af sig, kan operationaliserestil nye tilbud i biblioteksvæsnet og bidrage til en øget, generel forståelse af, hvorfor og hvordan biblioteket er en bærende institution i samfundet.

Det toårige projekt er ejet af Randers Bibliotek og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Biblioteket for ordblinde unge under uddannelse

Viborg Bibliotekerne har taget initiativ til denne projektmodning (forprojekt), der skal danne grundlag for udvikling af et egentligt projekt, der tager afsæt i spørgsmålet: Hvordan kan folkebiblioteket støtte og inspirere ordblinde unge under uddannelse? Gennem involvering af ordblinde unge samt en række interessenter og ressourcepersoner afdækkes målgruppens behov, eksisterende tilbud og mulighederne for at skabe synergi gennem tværgående samarbejde. Trivsel, tilgængelighed, ligeværdig deltagelse i samfundet og læseglæde er centrale temaer i arbejdet.

I projektmodningen samarbejder Viborg Bibliotekerne blandt andet med Horsens Kommunes Biblioteker, Randers Bibliotek, Mercantec, Viborg Gymnasium, ungdomsuddannelser i Horsens og Randers, Ordblindeforeningen og Nota. Modningen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

De digitale detektiver

Projektet bidrager til at styrke børns kildekritiske sans og teknologiforståelse i indskolingen og på mellemtrinnet samt at udvikle og nuancere børnenes blik på mis-, des- og malinformation. Der udvikles læringsforløb, som kan udbydes af folkebiblioteker og spiller sammen med trin- og læringsmål i dansk. Centralt står en legende, inddragende og narrativ tilgang og brug af VR-appen CoSpaces, hvor eleverne sendes ud på en rejse i et 3D-univers med engagerende oplevelser, opdagelser og opgaver.  

Viborg Bibliotekerne ejer dette projekt, som gennemføres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Søndre Skole i Viborg. Aarhus Bibliotekerne deltager som følgebibliotek, mens youtuberen Lakserytteren deltager som leverandør og Børn & Unge i Viborg Kommune, tjekdet.dk, Skoletjenesten og Alexandra Instituttet bidrager med konsulentbistand.

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturtorvet i Gudenåhuset

Bjerringbro Bibliotek ligger i byens kulturhus Gudenåhuset, der også tæller en række borgerdrevne kulturtilbud som biografforening, kunstforening, musikforening og folkeuniversitet samt borgerservice, café, lokalhistorisk arkiv og kontor for bychefen. Projektet skal forandre Gudenåhusets foyer fra et kedeligt fordelings- og trappeområde til et inviterende og livligt aktivitets- og opholdsområde – et kulturtorv. Projektet realiseres med støtte fra Foreningen Bjerringbro Elværk og Lokale- og Anlægsfonden.

National indsats for børn og unges læseglæde

Viborg Kommune er en af i alt 17 kommuner fordelt over hele landet, som har et projekt med i den nationale indsats for børn og unges læseglæde. Målet er at styrke børn og unges læseglæde gennem styrket samarbejde på tværs mellem folkebibliotek og pædagogisk læringscenter på skolerne. I Viborg Kommune sker der prøvehandlinger i forbindelse med fem af de skoler, som har Læseklasser. Her inddrages materialevejlederen som en del af PLC i at udbygge og kvalificere bibliotekets tilbud og bruge dette samarbejde som afsæt til at styrke skolens læselystindsats.

Arbejdet med den nationale indsats er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og ledes af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Læs mere her. 

Regionale Kulturkammerater

Projektet bygger på et samarbejde mellem de tre kommuner Aarhus, Randers og Viborg. Hvor kommune udvikler et tilbud – Kulturkammerater – der skal give tilflyttere bedre muligheder for at begå sig i deres nye hjemby ved at bruge kulturen som katalysator for at skabe nye relationer og forebygge ensomhed. Projektets initiativer skal skabe varige venskaber og give tilflyttere mod og lyst til at opsøge nye sociale og kulturelle oplevelser.

I projektet, der ejes af Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, har Viborg Bibliotekerne i samarbejde med Karriereby Viborg fokus på at skabe tilbud til unge tilflyttere, herunder særligt unge under uddannelse. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje.

Det starter med børnene

Viborg Bibliotekerne deltager i dette projekt ledet af Aalborg Bibliotekerne sammen med 47 andre folkebiblioteker fordelt over hele landet. Projektet har som ambition af revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn. Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten. På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Information

Yderligere information om Viborg Bibliotekernes udviklingsprojekter kan fås ved henvendelse til:

Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen, brt@viborg.dk, tlf. 51 27 48 81
Projektkonsulent Lene Birgitte Mirland, lebm@viborg.dk, tlf. 87 87 34 31