Ordensreglement

Ved brug af Viborg Bibliotekerne forventes man at overholde såvel låneregler som ordensreglement samt at følge personalets anvisninger.
  • Ved ophold på biblioteket skal man udvise hensynsfuld adfærd.
  • Tyveri eller forsøg på tyveri politianmeldes.
  • Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket.
  • Øl, spiritus og rusmidler må ikke medbringes.
  • Medbragt mad kan nydes ved cafébordene.
  • Papir og andet affald skal lægges i de opstillede papirkurve.
  • Hunde må ikke medbringes.
  • Brug af mobiltelefon må kun ske uden brug af støjsignaler. Mobilsamtaler og samtaler generelt skal ske under hensyntagen til øvrige brugere.
  • Der findes særskilte retningslinier for brug af internet.
  • Overtrædelse af reglementet samt regler i politivedtægten medfører påtale samt eventuel bortvisning og politianmeldelse.

/Kulturforvaltningen