Låneregler & gebyrer

Det er gratis at låne og alle kan låne bibliotekets bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, cd-rommer, videoer, dvd'er og indspillet musik. Det gælder uanset, hvilken kommune du bor i, blot du låner ved personlig henvendelse på biblioteket.

Ny låner

Du skal oprettes som låner på Viborg Bibliotekerne, inden du kan låne på biblioteket. Du bruger dit sundhedskort og cpr.nr. og en selvvalgte pinkode, når du låner, går ind på de Åbne Biblioteker, samt når du logger på via app'en eller på online tjenester på e-biblioteket.
Børn og unge under 16 år kan få et lånerkort eller bruge deres sundhedskort. Ved oprettelses af børn og unge under 18 år kræves forældresamtykke. Samtykkeformularen kan fåes på Viborg Bibliotekerne eller hentes nedenfor i PDF form.

Hent samtykkeformular her.

Du kan også oprette dig selv som bruger via NemID. For at gøre det skal du være fyldt 18 år og godkende at have læst bibliotekets reglement og takster. Du kan oprette dig som låner her.

Du er ansvarlig for de materialer, der lånes på dit lånerkort/sundhedskort. Giv derfor aldrig din pinkode til andre.

Lånetiden

Lånetiden er 7, 14 eller 28 dage. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen.

Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, og materialet ikke er bestilt af andre, kan lånetiden forlænges to gange.

Forlængelse af lånetid på fjernlån

Hvis dit hjemlån fra et andet bibliotek er lånt gennem os, kan du ikke selv forlænge lånetiden på materialet. Lånetiden på fjernlån kan kun forlænges af bibliotekets medarbejdere, og kun hvis långivende bibliotek accepterer det. Du kan enten ringe, maile eller møde op på Viborg Bibliotekerne og bede om at få forlænget et fjernlån.

Påmindelser om lånetid og reserveringer via sms og e-mail

Du kan få en påmindelse om aflevering tre dage før afleveringsfristen. Påmindelsen får du som sms og/eller mail, og det er gratis.

En sms vil indeholde en kort besked om antal materialer, som snart skal afleveres, mens der i mailen også er oplysning om, hvilke materialer det drejer sig om.

Reservering af materialer

Hvis du ønsker et materiale der er udlånt kan det reserveres. Hvis vi ikke har købt det ønskede materiale, kan vi se om det kan bestilles fra et andet bibliotek.

Du kan reservere bibliotekets materialer - både hjemmefra via bibliotekets søgebase og på bibliotekets pc'er.

Du skal være registreret låner på Viborg Bibliotekerne for at kunne reservere, og du skal bruge dit lånernummer/cpr.nr. og din pinkode. Har du ikke en pinkode, skal du først have lavet en, før du kan reservere. Det får du ved henvendelse til bibliotekets personale eller ved at oprette dig hjemmefra via NemID.

Dit cpr-nummer krypteres, når du reserverer via nettet, så dit cpr-nummer ikke kan misbruges af andre. Du skal dog huske at logge ud, hvis du bruger bibliotekets pc'er.

Besked via mail

Hvis du vælger at få besked via mail, skal du gå ind på www.viborgbib.dk. Efter login vælger du punktet 'Opdater adresse', hvor du skal skrive din e-mailadresse.

Meddelelsen kan også fås som sms. Efter login vælger du punktet 'Tilmelding til påmindelse pr. sms/mail og sms/mail om hjemkommet materiale'.

Meddelelsen om hjemkommet materiale er gratis.

Du er selv ansvarlig for, at vi har kendskab til dit aktuelle mobilnummer, mailadresse og postadresse.

For sen aflevering

Hvis materialer ikke afleveres/fornyes til tiden skal der betales et gebyr.

Det er afleveringsdatoen og lånerkortet (barn/voksen), der bestemmer gebyrets størrelse. Du betaler voksentakst, når du er fyldt 16 år.

Gebyrer (gældende pr. 1. januar 2007)

Overskridelse
Voksne
Børn
1-7 dage
20 kr.
10 kr.
8-14 dage
50 kr.
10 kr.
15-21 dage
100 kr.
25 kr.
22-35 dage
120 kr.
50 kr.
36-49 dage
220 kr.
75 kr.

22 dage efter lånetidens udløb sender biblioteket en hjemkaldelse. Materialer, som er blevet væk, ødelagt eller ikke afleveret 7 uger efter afleveringsdatoen, skal erstattes. Biblioteket fastsætter prisen. Du modtager regningen fra Viborg Kommunes Økonomiske Forvaltning. Gebyret er 220 kr. for voksne og 75 kr. for børn.

Et flerbindsværk, musikalbum eller andre værker i flere dele, som kun kan købes samlet, kan kræves erstattet fuldt ud, selv om kun en del af materialet er ødelagt.

Opkrævning af ubetalt gæld

Viborg Bibliotekerne overdrager ubetalt gæld til Viborg Kommune. Ubetalt gæld opkræves (med tillæg af omkostninger) i henhold til dansk lovgivning.

Hvis du finder et erstattet materiale igen, refunderer vi erstatningsbeløbet mod forevisning af den tilsendte regning. Dette gælder dog ikke materialer som er skaffet hjem fra biblioteker i andre kommuner. Kravet om evt. tilbagebetaling af erstatningsbeløb på egne materialer kan opfyldes i ét år fra regningsdato.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på apparatur, som opstår under benyttelse af f.eks. videoer, cd'er m.v.

/Kulturudvalget