Låneregler & gebyrer

Det er gratis at låne og alle kan låne bibliotekets bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, cd-rommer, videoer, dvd'er og indspillet musik. Det gælder uanset, hvilken kommune du bor i, blot du låner ved personlig henvendelse på biblioteket.

Lånetiden

Lånetiden er 14 eller 28 dage. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen.

Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, og materialet ikke er bestilt af andre, kan lånetiden forlænges to gange.

Forlængelse af lånetid på fjernlån

Hvis dit hjemlån fra et andet bibliotek er lånt gennem os, kan du ikke selv forlænge lånetiden på materialet. Lånetiden på fjernlån kan kun forlænges af bibliotekets medarbejdere, og kun hvis långivende bibliotek accepterer det. Du kan enten ringe, maile eller møde op på Viborg Bibliotekerne og bede om at få forlænget et fjernlån.

Påmindelser om lånetid og reserveringer via e-mail og i Appen "Biblioteket"

Du kan få en påmindelse om aflevering tre dage før afleveringsfristen. Påmindelsen får du på e-mail og/eller i Appen "Biblioteket", og det er gratis.

Reservering af materialer

Hvis du ønsker et materiale der er udlånt kan det reserveres. Hvis vi ikke har købt det ønskede materiale, kan vi se om det kan bestilles fra et andet bibliotek.

Du kan reservere bibliotekets materialer - både hjemmefra via bibliotekets søgebase og på bibliotekets pc'er.

Du skal være registreret låner på Viborg Bibliotekerne for at kunne reservere, og du skal bruge dit lånernummer/cpr.nr. og din pinkode. Har du ikke en pinkode, skal du først have lavet en, før du kan reservere. Det får du ved henvendelse til bibliotekets personale eller ved at oprette dig hjemmefra via MitID.

Dit cpr-nummer krypteres, når du reserverer via nettet, så dit cpr-nummer ikke kan misbruges af andre. Du skal dog huske at logge ud, hvis du bruger bibliotekets pc'er.

Besked via mail

Hvis du vælger at få besked via mail, skal du gå ind på www.viborgbib.dk. Efter login vælger du punktet 'Opdater adresse', hvor du skal skrive din e-mailadresse. Når du har tilmeldt dig vil du modtage en verificeringsmail som du skal følge, for at aktivere din tilmelding.

Meddelelsen om hjemkommet materiale er gratis.

Du er selv ansvarlig for, at vi har kendskab til din mailadresse og postadresse.

For sen aflevering

Hvis materialer ikke afleveres/fornyes til tiden skal der betales et gebyr.

Det er afleveringsdatoen og lånerkortet (barn/voksen), der bestemmer gebyrets størrelse. Du betaler voksentakst, når du er fyldt 16 år.

Gebyrer (gældende pr. 1. juli 2022)

Overskridelse
Voksne
Børn
1-7 dage
20 kr.
0 kr.
8-14 dage
50 kr.
0 kr.
15-21 dage
100 kr.
0 kr.
22-35 dage
120 kr.
0 kr.
36-49 dage
220 kr.
75 kr.

22 dage efter lånetidens udløb sender biblioteket en hjemkaldelse. Materialer, som er blevet væk, ødelagt eller ikke afleveret 7 uger efter afleveringsdatoen, skal erstattes. Biblioteket fastsætter prisen. Du modtager regningen fra Viborg Kommunes Økonomiske Forvaltning.

Et flerbindsværk, musikalbum eller andre værker i flere dele, som kun kan købes samlet, kan kræves erstattet fuldt ud, selv om kun en del af materialet er ødelagt.

Betaling af udeståender med Viborg Bibliotekerne

Du modtager en regning fra Viborg Kommune til betaling af gebyrer og erstatninger.

Betalingen kan ske på viborgbib.dk/betal med MitID, i din netbank eller i banken. På viborgbib.dk/betal kan du desuden får overblik over, hvad du skylder Viborg Bibliotekerne.

Hvis du er fritaget for digital post, så får du i stedet en regning med posten.

Vær opmærksom på betalingsfristen på den regning du modtager fra Viborg Kommune. Overskrides denne frist, kommer der yderligere gebyrer på op til 250 kr.

Læs mere om, hvordan du forholder dig, hvis du har gæld til Viborg Kommune.

Erstattet materiale

Hvis du finder et erstattet materiale igen, refunderer vi erstatningsbeløbet mod forevisning af den tilsendte regning. Dette gælder dog ikke materialer som er skaffet hjem fra biblioteker i andre kommuner. Kravet om evt. tilbagebetaling af erstatningsbeløb på egne materialer kan opfyldes i ét år fra regningsdato.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på apparatur, som opstår under benyttelse af f.eks. videoer, cd'er m.v.

/Kulturudvalget