Sprograketten

Kom og prøv sprograketten på Børnebiblioteket i Viborg. Sprograketten sætter fokus på sprogstimulering af børn i 1-5 års alderen. I Sprograketten flyver du afsted sammen med dit barn.

Book sprograketten her

Sprograketten er et fysisk rum på Børnebiblioteket. Her vil børnene sammen med de voksne blive præsenteret for ny teknologisk og digital sprogindlæring med en legende tilgang til sproget.  Børnene skal udforske og undre sig –  de skal smage på sproget, hoppe på sproget og synge med på sproget.

I sprograketten finder du nye muligheder til at understøtte dit barns sprogudvikling. Her er fokus på teknologi, rollespil, musik og historiefortælling. Du og dit barn vil møde historier fortalt gennem fortælletæpper, bearbejdet gennem forskellige Apps og levendegjort i rollespillet, der foregår enten med figurer eller via udklædning

Sprograketten er åben i Børnebibliotekets betjente åbningstid – både på hverdage og i weekender.

Du kan med fordel booke tid i sprograketten.

Ud over at sprograketten er et fysisk rum på Børnebiblioteket består sprograket-projektet også af en decentral indsats hvor børnebibliotekarer tager ud i lokalområderne i Viborg kommune. Her gennemføres forskellige forløb både for børnehave-, vuggestue- og dagplejebørn.