For skoler

På Viborg Bibliotekerne tilstræber vi høj faglig og didaktisk kvalitet i vores læringstilbud til skoler. Derfor vil du møde både uddannede lærere såvel som bibliotekarer og -formidlere, når du booker et forløb hos os. Vi er optaget af at kende dit og din klasses læringsbehov godt inden forløbet og på forhånd afstemme forventninger til roller og indhold.

Alle vores læringsforløb er tilrettelagt efter Den didaktiske relationsmodel og er bygget op omkring inspirerende oplæg og elevinvolverende øvelser. Desuden er der taget højde for Fælles Mål og faghæfter. Alt sammen for at sikre relevans i tilbuddet og den bedste læringsoplevelse for eleverne, uanset om I besøger os på egen hånd eller med formidler. Du kan se mere om vores didaktiske grundlag i vores Læringsfundament.

Vi har en bred pallette i vores læringstilbud til skoler, der spænder over emner som digital dannelse, kildekritik, læselyst og kunst. Desuden har du også mulighed for at besøge vores MakerSpace og blive klogere på kreativitet og teknologi. Du er også altid velkommen til at komme med forslag til nye læringsforløb, som Viborg Bibliotekerne kunne udvikle – gerne sammen med dig for at sikre relevans og aktualitet.

På KLC vil du altid kunne se det opdaterede læringstilbud til skoler fra Viborg Bibliotekerne.

Her på siden finder du alt, hvad du har brug for at vide, inden du planlægger et besøg hos os. Du kan også finde inspiration til din undervisning og meget mere. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på laeringogviden@viborg.dk eller ringe til Hanne Faurholdt (87873472), tovholder for Viborg Bibliotekernes læringstilbud til skoler.

Velkommen på Viborg Bibliotekerne - vi glæder os til samarbejdet!