Børnekulturen i Viborg Kommune

Viborg Bibliotekerne er en nøglespiller i forhold til at skabe kulturelle oplevelser og læring for børn og deres familier. Vi vil understøtte læsning, læring, kulturel aktivitet samt være mødested for børn i alle aldre.

Viborg Bibliotekerne er sekretariat for børnekulturen i Viborg kommune og tovholder for Viborg kommunes børnekulturelle netværk ’Dialogforum for børnekultur’.
Viborg Bibliotekerne har dermed det overordnede ansvar for børnekulturen i Kommunen. Gennem aktivt engagement og i samspil med hele områdets kultur,- institutions- og
foreningsliv skal kulturelle aktiviteter give børn og unge gode oplevelser der skaber læring, forundring og forandring i dagligdagen.

Vi arbejder sammen med Kulturelt Lærings Center Viborg (KLCV) om at skabe relevante og aktuelle tilbud til skoler. Derudover tilbyder vi biblioteksintroduktioner til institutioner indenfor førskole og skoleområdet.

Vores strategi og praksis på børnekulturområdet skal udmønte de børnekulturelle elementer i Viborg kommunes kulturstrategi fra 2017.

Har du input til vores arbejde med børnekulturen, er du velkommen til at kontakte øverste ansvarlige for børnekulturen på Viborg Bibliotekerne: Biblioteks- og Borgerservicechef Britta Thuun-Petersen; tlf.: 87 87 34 00 eller mail brt@viborg.dk

Børnekulturkonsulent: Rikke Kamedula Skovsbo 
mail: rks@viborg.dk
tlf.: 20630841