Snapsting for børn

Snapsting for Børn er børnekultur når det er bedst!

Børn fra hele kommunen mødes til Snapsting for Børn

Snapsting for Børn er børnekulturfestival, når det er bedst!

Her mødes børn fra hele Viborg Kommune til læringsrige dage fyldt med børnekulturaktiviteter. Her sanses, skabes, leges, synges, spilles og danses. Der arbejdes med at give børnene indtryk – og med at børnene selv skaber udtryk.

Snapsting for børn er både en familiedag for børnefamilierne og aktivitetsdage for skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere.

I 2021 deltog ca. 8.000 børn i løbet af ugen, hvor der var Snapsting for Børn.

Snapsting for Børn tager udgangspunkt i FNs verdensmål – og arbejder hvert år koncentreret med et eller flere af målene. I 2021 var det målet omkring ”Mindre ulighed” – og ”Lighed mellem kønnene”, der var temaerne.

Har du lyst til at være aktør og lave aktiviteter på næste Snapsting for børn, eller har du lyst til at være frivillig på Snapsting for børn, kan du kontakte projektleder og børnekulturkonsulent Rikke Skovsbo på rks@viborg.dk eller 20630841.