Dialogforum for børnekultur

Dialogforum for børnekultur er et netværk bestående af repræsentanter for skolerne og daginstitutionerne i Viborg kommune, repræsentanter fra de forskellige kulturinstitutioner i kommunen, samt andre interessenter i børnekultur. Alle repræsentanter er udpeget.

I Dialogforum for børnekultur diskuteres overordnede emner for børnekulturen i Viborg kommune. Der arbejdes med ideudveksling på tværs og med dialog omkring forskellige aktuelle temaer inden for børnekulturen – som dermed øger netværkets samlede viden og kompetencer.

Desuden er dialogforum for børnekultur en væsentlig aktør i synliggørelsen af det store og brede udbud af børnekulturel aktivitet, som findes i Viborg kommune. 

Viborg bibliotekerne er tovholder for Dialogforum for børnekultur.

Dialogforum for børnekultur refererer til en styregruppe, der består af Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen, Kulturchef Steen Lindegaard og Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang.

Dialogforum for børnekultur mødes 4 gange om året. 

Har du input til vores arbejde med børnekulturen, er du velkommen til at kontakte tovholder for Dialogforum for børnekultur, børnekulturkonsulent Rikke Kamedula Skovsbo, rks@viborg.dk