Dialogforum for børnekultur

Dialogforum for børnekultur er et netværk bestående af repræsentanter for skolerne og daginstitutionerne i Viborg kommune, repræsentanter fra de forskellige kulturinstitutioner i kommunen, samt andre interessenter i børnekultur. Alle repræsentanter er personligt udpeget

I Dialogforum for børnekultur diskuteres overordnede emner for børnekulturen i Viborg kommune. Der arbejdes med ideudveksling på tværs og med dialog omkring forskellige aktuelle temaer inden for børnekulturen. Dette for at øge netværkets samarbejde, samlede viden og kompetencer.

Desuden er dialogforum for børnekultur en væsentlig aktør i synliggørelsen af det store og brede udbud af børnekulturel aktivitet, som findes i Viborg kommune.  

Viborg Bibliotekerne er tovholder for Dialogforum for børnekultur.

Dialogforum for børnekultur refererer til en styregruppe, der består af Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen, Kulturchef Steen Lindegaard, og Skolechefen.

Dialogforum for børnekultur mødes 4 gange om året. 

Har du input til vores arbejde med børnekulturen, er du velkommen til at kontakte tovholder for Dialogforum for børnekultur, børnekulturkonsulent hos Viborg Bibliotekerne, Rikke Kamedula Skovsbo, rks@viborg.dk