Viborg Bibliotekerne modtager 1 mio. kr. til udviklingsprojekter

21.03.18
Viborg Bibliotekerne har svært ved at få armene ned i øjeblikket. For få dage siden viste en flot fremgang i besøgstallet, at bibliotekerne i Viborg Kommune er mere populære end nogensinde, og nu er der sikret midler til to udviklingsprojekter med et samlet budget på godt 1 mio. kr.

Projekterne skal være med til at udvikle fremtidens bibliotek som et vedkommende mødested med fokus på kulturelle oplevelser, læring, demokrati og fællesskab. De bygger begge videre på erfaringer, som Viborg Bibliotekerne har gjort sig gennem andre projekter og aktiviteter og bliver til i samarbejde med en række eksterne partnere – både lokalt og nationalt.

Fællessang+ - En metode til guidet fællessang

Slots og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har valgt at støtte projektet Fællessang+, hvor Viborg Bibliotekerne i samarbejde med Sangens Hus, Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, Horsens Kommunes Biblioteker og Randers Bibliotek samt lokale aktører udvikler, afprøver og formidler en metode til guidet fællessang. I Viborg gennemføres projektet i et samarbejde med Sundhedscenter Viborg.

Formålet med projektet er at finde nye veje for musikformidlingen på biblioteket, som er involverende og fællesskabende og samtidig skaber livskvalitet og trivsel for deltagerne. Desuden er det hensigten at udvide bibliotekets rolle som sundhedsfremmende aktør – en rolle, som både Viborg Bibliotekerne og andre af landets biblioteker har haft succes med at indtage i forskellige sammenhænge i de senere år.

Pressemeddelelse om tildelinger fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Real or fake news? – Et socialt læringsspil i virtual reality

I projektet Real or fake news?, som har opnået støtte fra Danskernes Digitale Biblioteks projektpulje og Animationspuljen i Viborg, er det målet at udvikle en prototype på et læringsspil for unge, der stiller skarpt på digital dannelse og kildekritik. Som noget nyt vil der blive arbejdet med at skabe en social kobling mellem det digitale VR-univers og den fysiske verden udenfor, så eleverne kan arbejde sammen om at løse opgaver, hvad enten de er aktører i VR-spillet eller skal hjælpe til ”udefra”.

Real or fake news? bliver til i et bredt samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne, det lokalt forankrede firma Vizlab, ITK under Biblioteker og Borgerservice i Aarhus Kommune på Dokk1, Vejle Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne, Rødovre Bibliotek, Børn og Unge i Viborg Kommune, Mønsted Skole samt en række lokale skoler i Vejle, Ballerup og Rødovre.   

Materialer