Fra biblioteksformidler til kirurg

Jeg kniber øjnene i og sukker dybt. Jeg kan mærke at sveden drypper ned i nakken, og det giver mig kuldegysninger, så jeg kan mærke hårene rejse sig på mine arme. Jeg trækker vejret dybt ned i lungerne og forsøger at holde fokus. Jeg skal bare klare det her.

Jeg forestiller mig min kærestes bløde venlige øjne lyse op i et bredt smil, med stoltheden lysende ud af ansigtet. Jeg åbner øjnene igen og med fornyet mod koncentrerer jeg mig alt, hvad jeg kan om at holde hånden støt og roligt. Intet i verden er vigtigere end min hånd og den vigtige opgave jeg udfører. Men pludselig bliver jeg forstyrret, et host, et fnis og jeg kigger væk. Samtidig sker det, der ikke må ske, boret går igennem vævet, og operationen er ude af kontrol. Jeg har lige boret halvvejs ned i kraniet på min patient. Ups, griner jeg fjoget.

Virtual Reality

Heldigvis kan både du og jeg ånde lettet op, for jeg er ikke en rigtig kirurg, og heldigvis var det ikke en rigtig patient, jeg opererede på, men en virtual reality simulator bygget på Alexandra instituttet i Aarhus.
Men hov, Virtual Reality (VR) siger du nok nu. Hvad søren er det for noget, og hvad i alverden har det at gøre med at bore i kranier? Jamen det vil jeg hermed prøve at forklare.

Rent teknisk er VR nogle briller med to linser, som giver dybdesyn og en skærm som viser enten 360 graders video eller 360 graders billeder. I en VR-oplevelse tager du brillerne på og bringes visuelt ind i en ny verden. På denne måde kan du besøge fremmede steder og kan hermed snyde, i hvert fald synssansen, til at tro, at du eksempelvis er på månen, eller som i ovenstående tilfælde kirurg, som opererer Cochlear Implant (CI) ind i kraniet på en hørehæmmet. CI er et elektronisk apparat, der overtager funktionen af et defekt indre øre, et slags avanceret høreapparat.

VR oplevelsen som CI-kirurg er en form for simulator som blandt andet Peter Trier Mikkelsen forsker i. Han har i ti år arbejdet på at konstruere et udsnit af et menneskehoved som en 3D version. Mere specifik området omkring øret. For at man rent faktisk også kan bruge hænderne i programmet, så er computeren koblet til en slags kuglepen, som fungerer som bor i visualiseringen. Med den kan man føle modstand, når man borer i det virtuelle kranie. Tilsammen kan disse to ting gøre kirurger bedre til blandt andet at operere CI ind i hovederne på børn og voksne der har mistet hørelsen, fordi de kan øve sig på at udføre operationen tusindvis af gange uden faktisk at bore i et menneskehoved.

Denne oplevelse var for mig noget, der virkelig kunne mærkes helt ned i maven. Min kæreste har CI og tænk sig, hvis lægerne kunne blive endnu dygtigere til at operere, helt uden at bore i menneskers kranier. Efter min mening er det helt fantastisk.

Midler fra Slots- og Kulturstyrelsen

Besøget på Alexandra Instituttet, hvor de arbejder med VR er ikke helt tilfældigt. Hvert år uddeler Slots- og Kulturstyrelsen penge til at udvikle projekter på landets biblioteker, og i starten af februar blev vi tildelt midler til at lave et projekt, hvor vi skal finde ud af, hvad VR egentligt kan, og hvilken plads det har fremover i biblioteksverdenen. Indtil videre har brugen af VR mest været koncentreret om spil. Men kan det egentligt mere end det. Kan det bruges til læring? Kan det give brugeren af teknologien et ekstra lag af læring?

Hvad kan VR egentligt?

I projektet har vi lavet et samarbejde med Børn & Unge afdelingen ved Viborg Kommune, Energimuseet, to kommende 7. klasser fra Søndre Skole og deres lærere samt fotograf Morten Dueholm.  Herning Bibliotekerne skal i projektet hjælpe os med at lære noget om, hvad det er VR kan, og hvad vi kan bruge det til på bibliotekerne. Eleverne i 7. klasse skal lære at lave VR-produktioner og bruge VR til at formidle emnet energiproduktion og på denne måde vil vi finde ud af, hvad vi kan bruge det til.

Hvad projektet fører med sig bliver spædende, og jeg glæder mig til at være en del af udviklingen og finde ud af, hvordan vi kan få glæde af dette medieredskab på biblioteket. Og giv mig lige et par uger med CI VR-oplevelsen, og så skal jeg nok blive en succesfuld kirurg. Her har vi i hvert fald en VR-oplevelse, som virkelig kan gøre en forskel og give noget værdi til samfundet. Så selvom min kærestes ansigt måske ikke lyser op af stolthed over mine færdigheder udi kirurgiens verden endnu, så er han alligevel stolt over, at jeg arbejder på et bibliotek, som virkelig har fingeren på pulsen.

Materialer