Bibliotekets historie

Træk af Hovedbibliotekets historie.

I Viborg oprettedes i 1903 "Folkebogssamlingen for Viborg og Omegn". Den havde lokaler i Sct. Mathias Gade 55, i bygningen hvor der nu står "Carl Joh. Zacho", og en forhenværende lærer Chr. Fischer fungerede som bibliotekar.

Sct. Mathias Gade 55

Samlingerne udgjorde i alt 1.600 bind. Det årlige udlån svarede til, at hver bog havde været udlånt 4-5 gange. Billedet er taget i 1996 af Helmuth Spanggård Munch.

I 1915 gik man i gang med at forberede et større bibliotek, der senere skulle få status som "Centralbibliotek for Viborg Amt" - Danmarks 3. centralbibliotek. Man dannede en Biblioteksforening som baggrund for biblioteket.

Folkebogssamlingen indgik i det nye bibliotek, og fremover fik man støtte fra staten, kommunen, flere sognekommuner, samt en del foreninger. Biblioteket åbnede i 1918 - på 3. sal i St. Sct. Mikkelsgade 22 - og den første bibliotekar, Henri Hansen, blev ansat. Billedet er taget i 1997.

3. sal i St. Sct. Mikkelsgade 22 - og den første bibliotekar, Henri Hansen, blev ansat. Billedet er taget i 1997.

Her voksede biblioteket sig større, og i 1928 fik man derfor nye lokaler, idet Latinskolens tidligere gymnastiksal fra 1883 i Kompagnistræde, af Viborg Kommune blev stillet til rådighed. Biblioteket var fremdeles en "selvejende institution", hvorfor man var afhængig af tilskud til både lokaler, drift og indkøb. Inden flytningen fra St. Sct. Mikkelsgade havde man overskredet de 10.000 bind.

Fra 1928 til 1963 forblev Centralbiblioteket i den gamle gymnastiksal i Kompagnistræde, hvor der efterhånden blev en bogbestand på ca. 56.000 bind. Her var læsesal, et par studiekredslokaler - og et børnebibliotek. Fra 1947 husede biblioteket også Byhistorisk Arkiv. Billedet er taget i 1996.

 1928 til 1963 forblev Centralbiblioteket i den gamle gymnastiksal i Kompagnistræde

I 1956 blev biblioteket en kommunal institution, og i 1963 opførte Viborg Kommune på Vesterbrogade et helt nyt bibliotek. Kommunen havde nogle år i forvejen købt en villa af direktør F. Grønvalt, og i villaens meget store have blev det nye bibliotek opført. Det var arkitekterne Poul og J.M. Danielsen, som forestod nybyggeriet. Den store villa blev i de følgende år anvendt til kontorer, først for amtet, og senere til Viborg Kommunes Skoleforvaltning.

Villaen på Vesterbrogade

Biblioteket havde imidlertid stadig behov for mere plads, og i 1975 foretog man en mindre bygningsudvidelse, hvorved villaen og biblioteket blev sammenhængende, og biblioteket fik rådighed over hele villaen. Billedet herover er fra 1985.

Med et stigende befolkningstal, flere nye uddannelsesinstitutioner, nye medier blev det i løbet af 80'erne nødvendigt at tænke på endnu en udvidelse.

Seneste udvidelse af Hovedbiblioteket

En ny og spændende tilbygning blev tegnet af arkitekten Thomas Meedom-Bæch, og den officielle indvielse af Viborg Centralbibliotek, som det ser ud i dag, fandt sted 7. juni 1991. Billedet er fra 1996.

En stor tak til Helmulth Spanggård Munch for lån af fotos og lokalhistorisk materiale.