Naturvidenskab

Her finder du databaser, hjemmesider og andre opslagsværker til dig, der går på en naturvidenskabelig linje.

Science in Context
Science in Context indeholder ca. 3,3 millioner dokumenter fra referenceværker, 400 tidsskrifter, aviser og multimedier.

Videnskab.dk
Videnskab.dk leverer daglige forskningsnyheder.

MasterFile
MasterFile har en bred emnemæssig dækning og indeholder artikler fra mere end 1.700 engelsksprogede tidsskrifter inden for alle fagområder.

PubMed
Pr. 1. januar 2017 indeholdt databasen over 26,8 millioner citationer indenfor biomedicin og sundhed, dækkende dele af biovidenskab, adfærdsvidenskab, kemiske videnskab og bioteknik. PubMed bliver opdateret dagligt, og hvor det er muligt, linkes der til tidsskrifternes egen hjemmeside, som muligvis giver fuldtekstadgang.