Tegning af den nye bibliotekspark

Ny bibliotekspark på vej i Viborg

05.04.19
Området på sydsiden af Hovedbiblioteket i Viborg gennemgår markante forandringer i de kommende måneder. Første skridt er anlæggelsen af en ny bibliotekspark. Ambitionen er at skabe et indbydende grønt område, der kan fungere som møde-, opholds- og aktivitetssted for byens borgere i alle aldre.

Om få dage går store maskiner i gang med at rydde det meste af Bibliotekshaven. Dog får udvalgte træer lov til at blive stående og bliver markante elementer i den nye bibliotekspark, der forventes at stå færdig sidst på året.

Biblioteksparken anlægges, så den i sit udtryk matcher den bevaringsværdige herskabsvilla fra 1905, der ligger mellem biblioteket og parken. Centrale elementer bliver en magnoliahave, en rundbænk og en pavillon. Sidstnævnte flyttes fra Peter Seebergs gamle have i Asmild og restaureres. Inden Seeberg erhvervede pavillonen, stod den på det sted, hvor bibliotekets bygning ligger i dag, og pavillonen vender således tilbage til sit oprindelsessted. Der gøres plads til, at der på et senere tidspunkt kan etableres et legeområde i parken.

Biblioteksparken er tegnet af arkitekt Poul Aas fra ARKPLAN Byplan- og Landskabsarkitekter.

Ændringerne på sydsiden af Hovedbiblioteket omfatter også en ny og mere markant indgang til biblioteket samt en omstrukturering af parkeringspladsen, der skal sikre en mere hensigtsmæssig færdsel for både bilister, cyklister og gående. Navnlig de sidste vil der blive flere af, når Midtbyens Gymnasium åbner og indbyggertallet i Banebyen stiger, idet en rampe gennem gymnasiets bygning og en bro sikrer forbindelse mellem området ved Hovedbiblioteket og Banebyen.

 

Materialer