Knap 1 mio. projektkroner på vej til Viborg Bibliotekerne

01.07.22
Viborg Bibliotekerne er med i hele fem ud af de 39 projekter, som netop har fået tildelt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje på i alt 14,2 mio. kroner. Projekterne har børns læsekultur, den demokratiske samtale og anderledes litteraturformidling i fokus og udvikles af danske folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

- Det er fantastiske nyheder at gå på sommerferie med – vi glæder os utrolig meget til at hoppe i arbejdstøjet, så bibliotekstilbud for alle børn i Viborg Kommune bliver endnu mere spændende, lærerige og inspirerende, siger Biblioteks- og borgerservicechef i Viborg Kommune Britta Thuun-Petersen.

De Digitale Detektiver

Viborg Bibliotekerne har længe været med på beatet mht. at indtænke Virtual Reality i sine aktiviteter - fx rettet mod digital dannelse og kildekritik i læringsforløbet ”Real or Fake News” for udskolingselever. Det nye projekt ”De Digitale Detektiver” vil bidrage til at styrke børns kildekritiske sans og teknologiforståelse allerede fra indskolingen ved kreativ brug af VR-teknologier.

- Vi ønsker at udvide og nuancere børnenes blik på mis-, des- og malinformation, som er en vigtig kompetence i det informationssamfund, vores børn færdes i til daglig, men med en legende, inddragende og narrativ tilgang, fortæller afdelingsleder for Team Læring og Viden på Viborg Bibliotekerne, Lise Markussen.

Dagplejernes Bibliotek

Ved at bygge videre på erfaringer og analyser på området vil Viborg Bibliotekerne udvikle nye formidlingskoncepter rettet mod kommunens dagplejere og hjemmepassere. Formålet er at styrke småbørns sprogudvikling og bogglæde, samt styrke det tværfaglige samarbejde mellem biblioteket og dagplejen. Koncepterne vil blive præsenteret på en national inspirationsdag.

Idéudvikling og udførelse af disse ovenstående to projekter står Viborg Bibliotekerne for.

Samarbejde på tværs af forvaltninger

Biblioteket fortsætter det tætte samarbejde med Viborg Kommunes Børne- og Ungeforvaltning – nu også om projektet ”Litterære oplevelser og fællesskaber”, som forvaltningen har fået tilskud til fra Udviklingspuljen.

Dette projekt har særligt fokus på, at litteratur kan åbne en verden af underholdning, viden og dannelse og styrke evnen til koncentration og fordybelse for skoleeleverne i Viborg Kommune.

Børneinddragelse og AR-teknologi

De sidste to projekter, som Viborg Bibliotekerne vil bidrage til, skabes i samarbejde med Aalborg og Herning Bibliotekerne. Her skal der arbejdes nysgerrigt med at revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke i litteraturformidlingen. Derudover skal der etableres en model for biblioteksintroduktion, som er baseret på 3D-scanning af det fysiske biblioteksrum og AR-teknologi.

 

Mere information om Udviklingspuljen:

Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling (slks.dk)

 

Kontakt:
Biblioteks- og borgerservicechef, Britta Thuun-Petersen
Tlf.: 51 27 48 81 / brt@viborg.dk

Projektkonsulent Lene Birgitte Mirland
tlf.: 87 87 34 31 / lemb@viborg.dk