Retningslinjer for leje af lokaler

Det skal du vide, når du låner et offentlige lokale udlånt af Kultur, Service og Events, Viborg Kommune

Viborg Bibliotekerne udlejer lokaler på fire biblioteker i Viborg Kommune: Hovedbiblioteket i Viborg, Gudenåhuset i Bjerringbro, Houlkær Bibliotek og Stoholm Bibliotek.

Betingelser for leje af lokaler

  • Foreninger og virksomheder i lokalsamfundene kan leje lokalerne til debatmøder, foredrag, undervisning, møder, kurser, arrangementer og generalforsamlinger
  • Lokalerne kan ikke lejes ud til religiøse eller erhvervsmæssige formål
  • Lokalerne kan ikke lejes til private fester, receptioner m.v.
  • Hvis man ønsker at leje lokalerne til foreningspris, skal der kunne fremvises foreningsvedtægter på forlangende af personalet
  • Ansvaret for benyttelsen af lokalerne, herunder inventar og andet udstyr, påhviler den der har fået tilladelsen til leje af lokalet. Meddelelse om eventuelle mangler ved eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til udlejer. Såfremt Viborg Bibliotekerne efter endt lejemål konstaterer fejl og mangler ved lokalet, opstået i forbindelse med lejemålet, forbeholder vi os ret til at fremsende en regning for udbedring af skaderne
  • Lokalernes faste inventar vil være anbragt i standardopstilling. Arrangøren sørger selv for evt. ommøblering samt for oprydning efter arrangementet
  • Lokalerne skal afleveres opryddet, borde og stole skal stilles på plads og brugt service fjernes. Lokalerne kan bookes 1 år frem i tiden fra bookingdato
  • Der må ikke ryges i lokalerne