Samfundsvidenskab

Samfundsforhold, økonomi, politik, kultur, psykologi, pædagogik, internationale forhold

Vi har her samlet nogle gode steder, når du skal finde informationer om samfundsforhold i såvel Danmark, som andre lande samt på regions- og verdensplan. Du finder både fagspecifikke steder og generelle databaser, som du kan bruge til din informationssøgning.

Du skal være opmærksom på:

 • at bøger især er gode til teorien og til formidlet forskning og undersøgelser
 • at artikler er gode til det aktuelle, debat og mening, analyser, formidlet forskning og undersøgelser
 • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til bl.a. demografi, økonomi, sociale forhold, sundhed og miljø
 • at dokumentarudsendelser ol. er gode som dokumentation, debatindlæg og analyseobjekter

Du kan bruge Viborg Bibliotekernes database for at se (og bestille), hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, film eller andet.

Links til gode kilder, når du arbejder med samfundsfaglige områder:

Danmarks Statistik er Danmarks officielle indgang til statistik, hvor du kan

 • finde informationer i form af tabeller og analyser om bl.a. demografi, indkomst, beskæftigelse, nationaløkonomi og valg – brug gerne emnegrupperne
 • selv oprette tabeller ud fra de kriterier, du har brug for
 • henvisninger til andre landes statistikker

Europa World Plus er en engelsksproget international database, der dækker de fleste af verdens lande og regioner. Her finder du

 • statistik og analyser i forhold til geografi, befolkning, økonomi, historie, politik og specifikke (politiske) emner på lande og regionniveau
 • mulighed for at lave sammenlignelig statistik inden for udvalgte områder på lande og regioner
 • internationale og nationale organisationer inden for bl.a. politik, økonomi og handel

Infomedia er en samlet indgang til et stort dansk medieunivers. Du har her mulighed for at finde

 • informationer om samfundsfaglige emner lokalt, regionalt, national og internationalt
 • informationer om økonomi, politik, levevilkår, sociologi, psykologi og pædagogik
 • artikler fra danske aviser
 • artikler fra danske tidsskrifter som f.eks. Psykologi, Ræson, Samfundsøkonomen og Mandag Morgen
 • artikler fra webressourcer som f.eks. zetland.dk

Explora (Tidligere Masterfile) er din indgang til engelsksprogede artikler. Her finder du

 • nyhedsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige artikler (incl. Peer reviewed)
 • artikler om specifikke emner generelt og på verdens- og landeniveau – feks. ulighed eller klimapolitik

OECD er en international samarbejdsorganisation på statsligt niveau, som har til formål at udvikle verden på bl.a. sociale, økonomiske og miljømæssige områder. Du finder

 • rapporter, statistikker, analyser og artikler
 • informationer på enkelte lande, regioner og verdensplan
 • alt fra makroøkonomiske nøgletal til enkelte landes socialpolitik
 • informationer om næsten alle lande men mest om medlemslandene og de vigtigste økonomier

Du kan måske også bruge nogle af disse:

Ebook Central og Ebook Central Plus er engelsksprogede databaser med lærebøger, hvor

 • du finder bøger indenfor bl.a. sociologi, politik, internationale forhold og sikkerhedspolitik
 • du kan browse via topics eller søge fuldtekst i bøgerne
 • du kan tilgå emnerne både på bog og kapitelniveau

Pressreader er en samlet indgang til internationale aviser og tidsskrifter. Du finder

 • artikler fra internationale og nationale aviser i originalt format (max 90 dage gamle)
 • artikler fra populærvidenskabelige tidsskrifter
 • artikler på mere end 60 forskellige sprog

Videnskab.dk er et medie, der skriver nyheder og baggrundsartikler om forskning. Du har mulighed for

 • at finde artikler og forskningsnyheder i forhold til samfundsvidenskab, se især i ”Kultur & Samfund”
 • i Forskerzonen at finde forskernes egen formidling af deres forskning
 • også at finde youtube-videoer, podcasts og stille spørgsmål til forskere
 • at lære noget om videnskabsjournalistik

Vive.dk er det nationale forsknings- og analysecenter inden for velfærd. Her finder du

 • især rapporter, men også videnskabelige artikler og debatindlæg
 • informationer om alle områder inden for velfærd f.eks. kommunernes økonomi, børn og unges trivsel, ældre, digitalisering og undervisningsområdet
 • mulighed for at søge på udgivelse, undersøgelse eller specifikke temaer

Folketinget er indgangen til informationer om det danske folkestyre. Her finder du

 • oplysninger om det danske demokrati og hvordan folkestyret arbejder
 • bl.a. lov- og beslutningsforslag, forespørgsler, spørgsmål og udvalgsdokumenter
 • oplysninger om partier og folketingsmedlemmer
 • link til Folketingets oplysning og EU-oplysningen

Retsinformation er statens juridiske online informationssted. Du kan

 • finde alle love og bekendtgørelser
 • søge på specifikke love og på specifikke ministerier

Google scholar er Googles (og din) indgang til at søge udelukkende i videnskabelige kilder

 • som artikler, afhandlinger, specialer, bøger og uddrag
 • fra akademiske forlag, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige og faglige organisationer
 • Tip! Du kan også bruge den til at finde artikler, som du i forvejen kender titlen på