Låneregler & gebyrer

Det er gratis at låne og alle kan låne bibliotekets bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, cd-rommer, videoer, dvd'er og indspillet musik. Det gælder uanset, hvilken kommune du bor i, blot du låner ved personlig henvendelse på biblioteket.

Ny låner
Du skal oprettes som låner på Viborg Bibliotekerne, inden du kan låne på biblioteket. Du bruger dit sundhedskort og cpr.nr. og din selvvalgte pinkode, når du låner og når du går ind på de Åbne Biblioteker, samt når du logger på via app'en eller på online tjenester på e-biblioteket.
Børn og unge under 16 år kan få et lånerkort eller bruge sundhedskortet.

Du er ansvarlig for de materialer, der lånes på dit lånerkort/sundhedskort. Giv derfor aldrig din pinkode til andre.

Lånetiden
Lånetiden er 7, 14 eller 28 dage. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen.

Hvis du ønsker at forlænge lånetiden, og materialet ikke er bestilt af andre, kan lånetiden forlænges to gange.
Forny selv dine hjemlån her på hjemmesiden.

Forlængelse af lånetid på fjernlån
Hvis dit hjemlån er lånt gennem os fra et andet bibliotek, kan du ikke selv forlænge lånetiden på materialet. Lånetiden på fjernlån kan kun forlænges af bibliotekets medarbejdere, og kun hvis långivende bibliotek accepterer det. Du kan enten ringe, maile eller møde op på Viborg Bibliotekerne og bede om at få forlænget et fjernlån.

Påmindelser om lånetid og reserveringer via sms og e-mail
Du kan få en påmindelse, når fristen for aflevering nærmer sig. Påmindelsen får du som sms og mail, og det er gratis.

Du skal selv tilmelde dig ordningen på www.viborgbib.dk. Påmindelsen udsendes tre dage før afleveringsfristen.

En SMS vil indeholde en kort besked om antal materialer, som snart skal afleveres, mens der i mailen også er oplysning om, hvilke materialer det drejer sig om.

Reservering af materialer
Hvis materialet er udlånt, kan det reserveres. Hvis vi ikke har købt det ønskede materiale, kan vi bestille det fra et andet bibliotek.

Du kan reservere bibliotekets materialer - både hjemmefra via bibliotekets søgebase og på bibliotekets pc'er.

Du skal være registeret låner på Viborg Bibliotekerne for at kunne reservere, og du skal bruge dit lånernummer/cpr.nr. og din pinkode. Har du ikke en pinkode, skal du først have lavet en, før du kan reservere. Det får du ved henvendelse til bibliotekets personale.

Dit cpr-nummer krypteres, når du reserverer via nettet, så dit cpr-nummer ikke kan misbruges af andre. Du skal dog huske at "logge ud", hvis du bruger bibliotekets pc'er.

Du får besked på sms og/eller mail, når materialet kan afhentes på biblioteket.

Besked via mail
Hvis du vælger at få besked via mail, skal du gå ind på www.viborgbib.dk. Efter login vælger du punktet "Opdater adresse", hvor du skal skrive din e-mailadresse.

Meddelelsen kan også fås som SMS. Tilmelding på www.viborgbib.dk. Efter login vælger du punktet – "Tilmelding til påmindelse pr. sms/mail & sms/mail om hjemkommet materiale".

Meddelelsen om hjemkommet materiale er gratis. Du får besked straks materialet bliver afleveret. Hvis du tilmelder dig med din mailadresse, vil du også fremover modtage hjemkaldelser på materialer.

Du er selv ansvarlig for, at vi har kendskab til dit aktuelle mobilnummer, mailadresse og postadresse. Skift selv dit mobilnummer, mail- og postadresse på www.viborgbib.dk efter login.

For sen aflevering
Hvis materialerne ikke afleveres/fornyes til tiden, betales der gebyr.

Det er afleveringsdatoen og lånerkortet (barn/voksen), der bestemmer gebyrets størrelse. Du betaler voksen takst, når du er fyldt 16 år. Gebyrer opkræves udfra oprindelig udlånsdato. Hvis du har flere materialer, der er lånt på forskellige datoer, men har fået samme afleveringsdato via en fornyelse, vil der blive tilskrevet gebyr for hver gruppe af oprindelige udlånsdatoer. Hvis du afleverer flere materialer med forskellige afleveringsdatoer, bliver der opkrævet gebyr for hver enkelt afleveringsdato.

Gebyrer (gældende pr. 1. januar 2007)

Gebyrer (gældende pr. 1. januar 2007)

Overskridelse
Voksne
Børn
1-7 dage
20 kr.
10 kr.
8-14 dage
50 kr.
10 kr.
15-21 dage
100 kr.
25 kr.
22-35 dage
120 kr.
50 kr.
36-49 dage
220 kr.
75 kr.

22 dage efter lånetidens udløb sender biblioteket en hjemkaldelse. Materialer, som bliver væk, ødelægges eller ikke er afleveret 7 uger efter afleveringsdatoen, skal erstattes. Biblioteket fastsætter prisen. Du modtager regningen fra Viborg Kommunes Økonomiske Forvaltning. Gebyret er 220 kr. for voksne og 75 kr. for børn.

Et flerbindsværk, musikalbum eller andre værker i flere dele, som kun kan købes samlet, kan kræves erstattet fuldt ud, selv om kun en del af materialet er ødelagt.

Opkrævning af ubetalt gæld
Viborg Bibliotekerne overdrager ubetalt gæld til Viborg Kommune. Ubetalt gæld opkræves (med tillæg af omkostninger) i henhold til dansk lovgivning.

Hvis du finder et erstattet materiale igen, refunderer vi erstatningsbeløbet mod forevisning af den tilsendte regning. Dette gælder dog ikke materialer som er skaffet hjem fra biblioteker i andre kommuner. Kravet om evt. tilbagebetaling af erstatningsbeløb på egne materialer kan opfyldes i ét år fra regningsdato.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på apparatur, som opstår under benyttelse af f.eks. videoer, cd'er m.v.

/Kulturudvalget