Matlet.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Matlet.dk er online matematikbog, som er til dig som har enten matematik A, B eller C på gymnasiet. Du finder her en teoretisk gennemgang af diverse matematik emner (f.eks. differentialregning, trigonometri, integralregning, statistik mv.) samt utallige taleksempler og videoer.

Alt indholdet på siden er skrevet af gymnasielærere samt andre akademikere, som forklarer emnerne i et letforståeligt sprog. Du kan gratis bruge siden og læse dens indhold. Derudover kan du stille matematikrelaterede spørgsmål.

Materialer