bibliotek.dk

bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Du kan se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det eller se, hvilket bibliotek der har materialet hjemme. Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over, hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek, der ejer materialet). Du vælger selv, hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek, du har valgt.

  • Målgruppe: For alle.
  • Adgang: Fri adgang for alle.