Om dette arrangement

Tid
19:30 - 21:00
Pris
60 kr. (studerende 30 kr.) inkl. kaffe og the
Lokale
Viften
Målgruppe
For alle
Køb billet(ter) / Tilmeld
Viden i hverdagen

Stednavnenes historie i Bjerringbro og omegn

27.09.22
- tag med på en tidsrejse med Michael Lerche Nielsen ved roret.

Stednavne er ligesom personnavne bundet i tid og rum. De fortæller noget om samfundsforhold og bebyggelsesmønstre dengang, de blev dannet, og som alt andet har der været modebølger i gennem århundrederne.

Natur og marknavne afspejler typisk det der findes på stedet – eller rettere fandtes, dengang navnet blev dannet, mens andre navne afspejler en anvendelse af arealet på navngivningstidspunktet. Atter andre navne afspejler begivenheder på stedet fx før-nordisk religionsudøvelse.

Stednavnene i Danmark kan følges tilbage til tiden omkring Kristi fødsel, og det er ofte sproglige forhold og stednavnenes typologi, der gør det muligt at sige noget om deres alder.

Det er med andre ord muligt at ”læse” landskabet og historiens gang i stednavnene, og det er denne tidsrejse – fra de ældste landsbygrundlæggelser til nyere navne på udflyttede gårde, villaer og parcelhusudstykninger i Bjerringbro og omegn, som er emnet for foredraget.

Undervejs vil Michael Lerche Nielsen også berøre, hvordan du kan arbejde med stednavne, hvis du er slægts- eller lokalhistorisk interesseret.

Om Michael Lerche Nielsen

Michael Lerche Nielsen (f. 1964) har siden 2002 været lektor i Nordiske Sprog ved Københavns Universitet med specialisering i navneforskning og runologi.

Deltagerne opfordres til inden foredraget at sende spørgsmål til navne, de er særligt nysgerrige at høre om. Send en mail til : lerche@hum.ku.dk

Du kan finde oplysninger om hovedparten af de danske stednavne i databasen ’Danmarks Stednavne’.