Georg V. Bengtsson: Desertøren
  • Lydbog (net)

Desertøren

Fredericia 1944. En dag opdager Kaj, at der har været en ung, tysk desertør i hans hemmelige hule. Hvordan skal han holde det skjult, ikke mindst for den nysgerrige Erik, hvis far er kendt som nazist