E-rindringer

Projektet E-rindringer fokuserer på at give redskaber og inspiration til 10 personer over 15 år, som deler deres liv på digitale og sociale medier: Blog, YouTube, Facebook, Instagram og Twitter. Målet er at styrke deres kompetencer i forhold til produktion af tekst, foto og film samt brug af sociale medier generelt. Desuden skal projektet give partnerne bag projektet erfaring med at tilrettelægge og facilitere læringsforløb for producenter af indhold til digitale og sociale medier.

Projektets deltagere rekrutteres gennem en konkurrence under overskriften Her er mit liv (#herermitliv16), der løber fra uge 23 til uge 33 2016. Et dommerpanel udvælger 10 vindere (De mest talentfulde konkurrencedeltagere), der fra september 2016 til januar 2017 deltager i et modulopbygget læringsforløb og en masterclass. Projektet afsluttes i januar-februar 2017 med ”forfattersaloner” på de to deltagende biblioteker, der sætter deltagerne i læringsforløb og masterclass og deres produktioner i spil. Salonerne er rettet mod potentielle udgivere af e-rindringer, altså dem der endnu ikke har den store erfaring med at bruge digitale og sociale medier som kommunikationskanal, men har lyst til at tage dem i brug.

En e-rindring defineres som: Et livsbillede og en on going personlig fortælling, som skabes på og udnytter en digital platform og/eller et socialt medie. Som regel åbner en e-rindring op for interpersonel kommunikation og kan således kaldes interaktiv, om end graden af interaktivitet kan være forskelligartet fra platform til platform.

Projektet bliver til i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne (projektejer), Kulturskolen i Viborg, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard og Randers Bibliotek. Det støttes af midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Lene Birgitte Mirland