Coding Pirates Viborg

Coding Pirates er en national forening, hvis formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftner, workshops og online kollaboration. Som hovednerve i foreningen står en broget skare af frivillige, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Værdier og vision

Coding Pirates ønsker at udvikle børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner. Coding Pirates ønsker engagement og myndiggørelse gennem et fællesskab i en teknologisk verden. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier via dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

Lokalafdelingen Coding Pirates Viborg blev stiftet i sommeren 2015 med tilhørende bestyrelse. Coding Pirates Viborg holder deres ugentlige klubaftener i TestLab på Viborg Hovedbibliotek. 

Det koster 500 kroner halvårligt at være med i Coding Pirates. Tilmelding kan ske her

Vil du gerne vide mere om Coding Pirates Viborg er du velkommen til at skrive til viborg@codingpirates.dk og følge med på Facebook