Vision, værdier og strategi

Vi vil opfylde og udfordre borgernes behov for: læring; et mødested; oplevelser; deltagelse i netværk; deltagelse i demokratiet & digitalisering

Visionens mål opnås gennem strategier og målsætninger samt 2-årige udviklingsmål.

Udviklingsmål 2020 - 2022

  • Øge børns læselyst og læsekompetencer
  • Øge tilbud og aktiviteter til unge under uddannelse
  • Flere debatskabende arrangementer
  • Øge antallet af frivillige
  • Flere nye biblioteksbrugere
  • Udvikling, kortlægning og implementering af "den moderne biblioteksmedarbejders" kompetencer