Vision, værdier og strategi

Vi vil opfylde og udfordre borgernes behov for: læring; et mødested; oplevelser; deltagelse i netværk; deltagelse i demokratiet & digitalisering

Visionens mål opnås gennem strategier og målsætninger samt 4-årige udviklingsmål.

Udviklingsmål 2014 - 2017

  • Øget synlighed
  • Udvidet samproduktion (co-creation)
  • Øget brug af biblioteksrummet
  • Udvikling af den moderne biblioteksmedarbejders kompetencer