Udviklingsprojekter

Projekter, der udvikler kompetencer, formidlingsformer og fysiske rammer for biblioteker, brugere og personale.

Viborg Bibliotekerne arbejder kontinuerligt på at udvikle tidssvarende nødvendige kompetencer, formidlingsformer og fysiske rammer i forhold til behov og efterspørgsel fra kommunens borgere.
Derfor tager biblioteket løbende initiativer til og udvikler i interne og eksterne udviklingsprojekter; ofte gennemført i samarbejde med samarbejdspartnere inden- og udenfor fagkreds og kommune.

I 2018 arbejder vi med projekter, der skal være med til at udvikle fremtidens bibliotek som et vedkommende mødested med fokus på kulturelle oplevelser, læring, demokrati og fællesskab. De bygger begge videre på erfaringer, som Viborg Bibliotekerne har gjort sig gennem andre projekter og aktiviteter og bliver til i samarbejde med en række eksterne partnere – både lokalt og nationalt.

Fællessang+ - En metode til guidet fællessang

Slots og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har valgt at støtte projektet Fællessang+, hvor Viborg Bibliotekerne i samarbejde med Sangens Hus, Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, Horsens Kommunes Biblioteker og Randers Bibliotek samt lokale aktører udvikler, afprøver og formidler en metode til guidet fællessang. I Viborg gennemføres projektet i et samarbejde med Sundhedscenter Viborg.

Formålet med projektet er at finde nye veje for musikformidlingen på biblioteket, som er involverende og fællesskabende og samtidig skaber livskvalitet og trivsel for deltagerne. Desuden er det hensigten at udvide bibliotekets rolle som sundhedsfremmende aktør – en rolle, som både Viborg Bibliotekerne og andre af landets biblioteker har haft succes med at indtage i forskellige sammenhænge i de senere år.

Real or fake news? – Et socialt læringsspil i virtual reality

På Viborg Bibliotekerne er vi vilde med ny teknologi! I øjeblikket er vi specielt optaget af Virtual Reality (VR), som vi arbejder med, i udviklingen af et nyt læringsspil rettet mod udskolingen (7. – 9. klasse).

Spillet handler om at styrke elevernes kritiske sans over for kilder og information, og give dem redskaber til at blive bedre til at gennemskue forskellige parters motiver, når de kommunikerer og informere. Altså om information er real or fake news!

I projektet udnyttes de helt særlige muligheder for indlevelse som VR giver, til at intensivere oplevelsen og gøre den læring eleverne får, mere spændende og mindeværdig. Ud over at styrke elevernes kildekritiske sans og digitale dannelse, arbejder vi også på at forstærke den sociale oplevelse i et VR baseret univers, som traditionelt set er et medie, der henvender sig til en person af gangen.

Vi er meget opmærksom på at spillet skal være realistiske scenarier, hvor meget er på spil, så eleverne kan koble den virtuelle verden med virkeligheden efterfølgende.

Spillet laves i samarbejde med en masse dygtige mennesker: Andreas og Jannick fra Vizlab, der udvikler selve spillet, Rødovre Bibliotek, Ballerup Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne, Viborg Kommune, ITK og Mønsted skole. Desuden har de deltagende biblioteker også tilkoblet lokale skoler til at teste og bidrage med viden ind i projektet.

Skulle du have lyst til at høre mere eller følge vores udviklingsarbejde er du meget velkommen til at kontakte projektleder Jeanne Harboe. Mail: jesh@viborg.dk telefon: 41 71 90 36

Information

Yderligere oplysninger om udviklingsprojekterne kan fås ved henvendelse til:

  • Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen på tlf. 87 87 34 00
  • Leder for læring og viden Lone Engel Westphall på tlf. 20 56 05 42