Borgere synger sig til større livskvalitet på biblioteket

Af Anonym (ikke efterprøvet)
24.05.19
Kan man synge sig til større trivsel og livskvalitet? Svaret er ja, viser ny måling. Guidet fællessang har på en måned bidraget til øget livskvalitet for borgere på tre midtjyske biblioteker.

Fællessang, samtaler og mødet med andre mennesker har skabt høj værdi for en stor gruppe borgere. Guidet fællessang er en ny aktivitet for borgere, der ønsker kvalitetstid og fællessang i deres hverdag.
Første hold med guidet fællessang er afsluttet, og evalueringen viser, at deltagerne er begejstrede for guidet fællessang, og at deltagernes trivsel er øget undervejs.

Kultur kan forbedre sundhed

De gode resultater fra projektet falder sammen med en stigende opmærksomhed på nye løsninger og samarbejder på tværs af kultur- og sundssektoren, når det gælder borgernes livskvalitet og trivsel. 

- Vi ved fra både national og international forskning, at kulturoplevelser kan styrke borgerens sundhed bl.a. forbedret mental sundhed, øget livskvalitet, forbedret social interaktion, reduktion af stress, øget selvtillid og selvværd.
- Med guidet fællessang er det tydeligt, at når flere forskellige faggrupper på tværs af kommunen samarbejder, så kan kultur- og sundhedsprojekter gro til gavn for den almene borger, siger Stine Lindahl Jacobsen, evaluator på projektet og leder af Nordjysk Center for Kultur og Sundhed.

Sammen om at skabe livskvalitet

Det er bibliotekerne i Viborg, Horsens og Randers, der har udviklet den nye metode guidet fællessang.

I Viborg har biblioteket allieret sig med Sundhedscenter Viborg for at teste det tværfagligt samarbejde

- Vi har oplevet, at aktiviteterne skaber glæde, mental sundhed og livskvalitet for borgerne i et meningsfuldt fællesskab. Guidet fællessang giver mening også ind i en sundhedsfaglig kontekst, fortæller Mette Bredsgaard, leder af Sundhedscenter Viborg.

Guidet fællessang er for alle

Guidet fællessang sættes i gang af en bibliotekar, og den har været afprøvet på en fast gruppe deltagere på tre biblioteker gennem en måned. Målgrupperne har forskellige på de 3 biblioteker: nydanske kvinder i Randers, en gruppe seniorer i Møldrup samt blandede grupper borgere i Horsens og Viborg.

Interesserede kan læse mere om metoden og projektet på www.guidetfaellessang.dk.

FAKTA

Guidet fællessang er udviklet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen og Edvard Pedersens Biblioteksfond.
Formålet er at udvikle en involverede og fællesskabende aktivitet, der skaber livskvalitet og trivsel for deltagerne. Metoden skal deles med folkebibliotekerne i Danmark.
Cirka 40 borgere har deltaget og testet aktiviteten.
Konsulenter og partnere i projektet er Sundhedscenter Viborg, Sangens hus, et nationalt forum for sang, og Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, videns- og innovationscenter for kultur og sund tilknyttet Aalborg Universitet.

For flere oplysninger

  • Lone Engel Westphall, Leder af læring og viden; Tlf.: 20 56 05 42; Mail: lew@viborg.dk
  • Mette Bredsgaard, Leder af Sundhedscenter Viborg; Tlf.: 87 87 49 13; Mail: meb@viborg.dk

 

Materialer