Langbord til Guidet fællessang
Biblioteket inviterer til sang og fællesskab

Biblioteket inviterer til sang og fællesskab

20.10.17
Stearinlyset lagde sit bløde, gyldne skær over stuen, imens deltagerne ankom og fandt sig en plads rundt om det hyggeligt efterårspyntede bord. En smuk mandag i oktober var ved sin afslutning og aftenen sænkede sig mørkt her ude på landet, men i stuen var der lys og masser af forventningsfuld småsnak. Denne aften skulle vi synge og tale sammen, og Inger i Gullev havde så venligt stillet sin stue til rådighed for dette lidt utraditionelle biblioteksarrangement under overskriften ”Guidet fællessang”.

Sang og fællesskab

På biblioteket har vi længe været optaget af, hvordan vi kan bruge fællessangen ”til noget mere”. Kan vi sammen lukke teksterne og melodien op, og med det som afsæt få gang i en meningsfuld dialog mennesker imellem? Kan vi nå et lag dybere i fx de dejlige danske efterårssange? Hvad forstår vi egentlig ved teksten og ordene? Hvilke minder gemmer sig mon i sangene?

I samarbejde med en dygtig musikpædagog har vi arbejdet med disse spørgsmål i et lille internt projekt om guidet fællessang. Under hendes kyndige vejledning har vi lært om musikkens sprog, om at synge for og trække vejret og om at guide samtalen om det vi synger. Nu skulle konceptet så testes. Det var ikke helt uden sommerfugle i maven at Anette og Kathrine, som begge er bibliotekarer på Viborg Bibliotekerne, indledte aftenens program med en lille opvarmningsøvelse. Hurtigt viste det sig dog, at de 11 borgere m/k, der modigt havde indvilliget i at være vores ”prøvekaniner”, fulgte trop med stort engagement og sanglyst. Da de første strofer af ”Marken er mejet” fyldte stuen, lettede alle sommerfuglene og blev erstattet af smil og grin. Stemningen var afslappet og lystig. Det er jo det, fællessang kan!

En del af det moderne folkebibliotek

En aften med guidet fællessang er et kerneeksempel på, hvad et moderne folkebibliotek også rummer, og hvordan man som biblioteksansat ikke længere har sit primære rodfæste i bogbranchen, men i oplevelsesbranchen. Vi arbejder med at skabe oplevelser og aktiviteter, der bringer folk sammen om noget, der har betydning – hvor vi får øje på noget nyt i vores omgivelser, indgår i nye relationer og fordyber os i ny viden. Vi oplever, at der opstår værdifulde fællesskaber på tværs af skel, når biblioteket skaber gode rammer om mødet mellem mennesker. Vi skaber rum, hvor man som deltager både lærer om andre, men i høj grad også om sig selv.

Denne aften blev vores arrangement til i samarbejde med Inger, som er en af lokalsamfundets ildsjæle, der er med til at sikre liv og sammenhold i landsbyen. Ud af dette samarbejde udspringer mulighederne for at være tilstede med kulturtilbud i hele Viborg Kommune, hvilket står højt på bibliotekets dagsorden. Denne aften dannede Ingers private stue rammen om arrangementet, og det bidrog naturligvis til en ganske særlig stemning og ægte dansk hygge. Det kunne imidlertid lige så godt være i det lokale forsamlingshus eller i idrætshallen at mødet om sangen fandt sted. Afgørende er blot, at vi byder hinanden op til samarbejde og løfter i fællesskab.

Efterårets sange

Aftenens tema var danske efterårssange, og ”Marken er mejet” er her helt umulig at komme uden om. Det blev diskuteret livligt rundt om bordet, hvorfor netop denne sang er så elsket og brugt, og flere havde gode minder fra høstfester, hvor der blev danset til disse toner. Den er bare lystig, iørefaldende og herlig at synge. Vi havde en kollektiv tro på, at også nutidens børn kender denne sang – det er lige testet og mine børn bryder spontant ud i sang. Tjek! Og sikken en samtale der efterfulgte ”Det lysner over agres felt”, med det pudsige sidste vers: ”Jeg håber, det går an jeg ta’r, hvad mine såler bærer.”  Er han ironisk eller ydmyg – eller er det bare en humoristisk kommentar? Jeg tror ikke, vi fik landet den diskussion helt. Til gengæld lærte de andre deltagere mig, at en ”gravensten” er et gammelt ord for æblesorten Gråsten, og derved lærte jeg også denne aften noget nyt. Dette som et bevis på, at guidet fællessang ikke kun handler om den gode oplevelse og fællesskab, men at samtalen om det, vi synger, bringer ny viden med sig.

Skal man kunne synge?

Nej, som i så mange andre sammenhænge er det et ”præstationsfrit”og demokratisk rum, biblioteket inviterer ind til med guidet fællessang. Man kommer, som man er og bidrager med det, man har mod på og lyst til. Her synger vi alle med hver vores stemme, og målet er fællesskab og ikke skønsang, selvom det nu klingede ret godt den aften ude hos Inger. Nej, hvis deltagerne går derfra med en god oplevelse i rygsækken og et smil på læben, så er vi ret godt tilfredse. Det kan jo være, at deltagerne får lyst til mere, og så står biblioteket klar!

Endnu mere fællesskab

Vi håber, at kunne udbyde endnu flere arrangementer med guidet fællessang, men indtil da kan vi glæde os over alle de andre gode arrangementer med fokus på fællesskab. I den kommende tid er der både Værter med hjerter, Bogcafé, Samtalecafé og Hygge Across Cultures på programmet.

Vi ses til sang og fællesskab!

Materialer