Edderkoppen

Alle efternavne gemmer en historie...

Af Anonym (ikke efterprøvet)
04.04.18
For nogle uger siden betjente jeg en ældre herre på Hovedbiblioteket. Vi er ved at runde af, da han pludselig visker mit efternavn – det er kun lige højt nok til at jeg hører ham. Han har genkendt mit efternavn som værende et navn fra Danmarkshistorien.

Jeg spurgte hvorfor han hviskede, hvortil svaret lød i stil med ”jeg vil ikke gøre dig pinligt berørt, det er jo ikke ligefrem lovligt det dit familiemedlem har gjort og jeg kan jo ikke vide hvordan I er i familie”.

Den ældre herre har ret. Det er aldrig til at vide, hvordan man er i familie med andre med samme efternavn. Slet ikke i de tilfælde, hvor der er mange med samme efternavn. Jo færre der er med samme efternavn, jo større sandsynlighed er der for at man er i direkte familie med hinanden.

Efternavnet kan fortælle andre om hvem man er og hvem man eventuelt er i familie med, men der er også ofte knyttet noget historie til det. Ved et opslag i bogen ”Danske for- og efternavne – betydning, oprindelse og udbredelse”, kan man se, at mange efternavne er forbundet med steder, eller en person fra tidligere tider, der har heddet Jens eller Niels, som tilfældet er med sen-navnene. Andre efternavne, heriblandt mit eget, kan spores til Sverige eller andre lande, hvor de så igen måske kan spores til et geografisk sted eller en historisk person.Uanset oprindelse har langt de fleste efternavne en historie tilknyttet på den ene eller den anden måde – enten som fortælling om, hvor navnet stammer fra eller historier om noget, nogen i familien har fortaget sig. Nogle historier er kun kendte indenfor familien, der bærer navnet. Andre historier er mere mærkværdige og derfor måske ganske kendt.

Mit efternavn er ingen undtagelse.  Det hører ovenikøbet til den kategori af navne, hvor offentligheden også kan genkende navnet fra den nyere Danmarkshistorie. Det er formodentligt kun den ældre generation og historieinteresserede, der ville kunne genkende mit efternavn uden hjælp. Flere vil muligvis vide, hvad det drejer sig om, hvis jeg henviser til Danmarks Radios dramaserie ”Edderkoppen”, som blev sendt i år 2000 – selvom serien valgte at bruge andre navne end de rigtige. Dramaserien er baseret på en af Danmarks vel nok største kriminalsager. Den sag, der bliver kaldt ”Edderkoppesagen”.

”Edderkoppesagen” handler om sortbørshandel, svindel og politikorruption blandt meget andet. Det er heller ikke afvist, at mord kan kædes sammen med sagen – især dobbeltmordet på Peter Bangs Vej og dobbeltmordet i Køge Bugt, har det været svært at afvise en sammenhæng med. ”Edderkoppesagen” har tråde tilbage til tiden under 2. verdenskrig, men forsætter ind i årene efter 2. verdenskrig. Det var journalist Anders B. Nørgaard, fra dagbladet Social-Demokraten, der fandt historien og bragte den frem i dagens lys i 1948 og grunden til at hele spindet af sortbørshandel med mere blev trevlet op og kom for retten. Den ene af to hovedpersoner sagen er Svend Åge Hasselstrøm (1911-1996) med tilnavnet ”Edderkoppen”. Det er således ham, der har lagt navn til den berømte sag. Jeg er ikke direkte i familie med Svend Åge Hasselstrøm. Han var min nu afdøde oldemors fætter.

Da jeg mødte den ældre herre for nogle uger siden, var det ikke første gang, jeg blev genkendt på mit efternavn, og det bliver formodentlig heller ikke den sidste – om end der efterhånden går længere og længere tid imellem, at jeg bliver spurgt om min familiære forbindelse til Svend Åge. Jeg sætter stor pris på den ældre herres omsorg, da han valgte at hviske mit efternavn, men jeg er faktisk stolt af mit efternavn. Jeg har ingen problemer med den historie, som er forbundet med mit efternavn – heller ikke selvom det kan kobles sammen med svindel, sortbørshandel, politikorruption og måske endda mord under og efter 2. verdenskrig.

Alle familienavne har en historie. Mit familienavns historie er måske lidt mørkere i kanten end andres, men det er historien, der gør os til dem vi er, og det skal vi være stolte af. Efter sigende, er jeg i øvrigt langt ude, også i familie med redderen Lars Kruse (1828-1893) fra Skagen, så for hver mørk kant, er der formodentlig også en lys. Men det er jo en helt anden historie, som du måske kan få en anden dag.

Hvis du vil vide mere om ”Edderkoppesagen” eller gense Danmarks Radios dramaserie ”Edderkoppen”, har vi materialerne til rådighed på Viborg Bibliotekerne. Vi har også mange andre gode bøger om store danske kriminalsager. Hvis du hellere vil vide mere om din egen familiehistorie, ja så kan vi også hjælpe dig i gang med slægtsforskningen.

 

Materialer