Gode råd til læseklubber

Her på siden finder du forslag mødeform og diskussionsspørgsmål til læseklubmødet

De fleste læseklubber er mest interesseret i en uformel tilgang til bogen, som ikke kræver det store analyseapparat. Det vil sige samtaler der former sig som åbne diskussioner hvor man sammenligner synspunkter og reaktioner på teksten og holder dem op mod hinanden og så udvikler diskussionen sig derfra.

Det kan dog godt være en god idé at sætte nogle rammer op for hvordan diskussionerne skal foregå. Vi har derfor samlet nogle gode råd omkring mødeform og hvordan man får en god diskussion i læseklubben. Det er kun råd, som man kan bruge eller lade være. Det vigtigste er, at I finder den form der passer lige netop jeres læseklub.

Mødeform

 • Husk det skal være sjovt!
 •  Lad eventuelt én være ansvarlig for at lave et lille oplæg og være ordstyrer. Vedkommende kan eventuelt sidde med et stykke papir, hvorpå talerrækken skrives op. Ordstyrerposten kan enten være den samme person hver gang, eller gå på omgang fra møde til møde.
 •  Det kan være en god ide at starte med en helt kort runde (2-5 minutter), hvor alle kommer med deres første indtryk af bogen. Man kan bringe en betragtning, et perspektiv eller et emne på banen, som man ønsker at diskutere. Det kan virke mere ”åbnende” for en god snak at prøve at formulere ”hvad har denne bog sagt mig, eller ikke sagt mig?” i stedet for at begynde med at ytre, om man synes bogen er god eller dårlig. Ens mening om bogens litterære kvaliteter, eller mangel på samme, skal nok komme frem under selve diskussionen.
 • Respektér de andres læsning og synspunkter. Der er ingen ”rigtige” svar, meninger eller tolkninger, når man taler om litteratur. Det er desuden vigtigt ikke at afbryde andre når de taler, og respektere talerrækken.
 • Tro ikke, at du skal komme til mødet med en færdigdannet mening om bogen – det er det læseklubben er til for. Mange har oplevet at en bog, efter en god og konstruktiv snak, lige pludselig siger dem noget helt andet, end den gjorde før, og der er endda nogle, som får lyst til at læse den igen.
 • Lav eventuelt et stykke forberedende arbejde med at læse anmeldelser/analyser af bogen og om forfatteren.
 •  Man kan eventuelt afslutte med, at hver person helt kort præsenterer og anbefaler en anden bog, man har læst. På den måde bliver en læseklub mere end en snak om de enkelte værker, men et bredt litterært fællesskab som gør, at man kan gå endnu mere beriget hjem.

 

At snakke om en bog, novelle eller digt i en bogklub

Når vi snakker om en tekst i en bogklub er der ikke noget rigtigt eller forkert.

Spørgsmål på tre niveauer

I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, når I taler om en tekst. Oplevelsen af teksten er altid individuel. Det er derfor ikke sikkert, I har samme oplevelse af teksten.

 1. Det konkrete niveau:
  1. Hvad sker der i teksten? Er der nogen sætninger/afsnit du er særlig vilde med?
  2. Er der noget der undrer dig?
 2. Reaktionsniveau
  1. Hvordan er stemningen og hvordan påvirker den dig?
  2. Hvilke billeder ser du?
  3. Kan du fornemme lugte, dufte? Kan du beskrive dem?
  4. Er der nogen lyde? Hvad hører du? Hvor kommer lydene fra?
  5. Hvilke følelser vækker teksten i dig? Hvad i teksten påvirker de følelser? Kan du mærke følelsen? (Hjertebanken, gåsehud osv.)
 3. Refleksionsniveau
  1. Hvad minder teksten dig om? Hvad I teksten får dig til at tænke på det?

 

God fornøjelse