Naturvidenskab

Fysik, matematik, kemi, biologi, medicin, bioteknologi, geografi

Vi har her samlet ressourcer, der er gode, når du skal finde informationer inden for de naturvidenskabelige områder.

Du skal være opmærksom på

 • at bøger er gode til det teoretiske og giver overblik
 • at artikler er gode til meget specifikke emner/problemstillinger og til det aktuelle og den nyeste forskning
 • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til at arbejde med forskning og evidens
 • at billeder og videoer er gode til at vise strukturer, processer, opstillinger og forsøg

Du kan bruge Viborg Bibliotekernes database for at se, hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, netkilder, film eller andet.

Links til gode kilder, når du arbejder med naturvidenskabelige områder

Ebook Central og Ebook Central Plus er engelsksprogede databaser med lærebøger, hvor

 • du finder bøger inden for bl.a. fysik, matematik, kemi, bioteknologi og medicin
 • du kan browse via topics eller søge fuldtekst i bøgerne
 • du kan tilgå emnerne både på bog- og kapitelniveau

Gale in context: Science er en database med fokus på alle de naturvidenskabelige fagområder samt relaterede områder som f.eks. medicin

 • du finder nyhedsartikler, populærvidenskabelige artikler, videnskabelige artikler, artikler fra faglige opslagsværker samt forsøg, videoer, websites mv.
 • du kan browse via Topics eller lave målrettede søgninger på meget specifikke emner
 • du kan bruge den til fysik, astronomi, geografi, bioteknologi, matematik, biologi, kemi, medicin og science generelt

Infomedia er en samlet indgang til et stort dansk medieunivers. Du har her mulighed for at finde

 • informationer om naturvidenskabelige emner inden for især forskning, kemi, sundhed, medicin og farmakologi
 • artikler fra danske aviser
 • artikler fra danske tidsskrifter som f.eks. Aktuel naturvidenskab, Dansk kemi og Ugeskrift for læger
 • artikler fra webressourcer som f.eks. kemifokus.dk

Explora (Tidligere Masterfile) er din indgang til engelsksprogede artikler. Her finder du

 • nyhedsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige artikler (incl. Peer reviewed)
 • artikler om emner inden for bl.a. fysik, kemi, biologi, medicin, bioteknologi og etik
 • billeder af f.eks. kemiske strukturer, lydbølger og hjernes anatomi

Matlet er en online matematikbog for gymnasieelever, hvor du kan

 • finde teoretisk gennemgang af forskellige matematiske emner som f.eks. differentialligninger og integralregning
 • se videoer og taleksempler samt løse opgaver
 • stille spørgsmål om matematikemnerne

Videnskab.dk er et medie, der skriver nyheder og baggrundsartikler om forskning. Du har mulighed for

 • at finde artikler og forskningsnyheder i forhold til naturvidenskab inden for hovedområderne ”Krop og Sundhed” og ”Naturvidenskab”
 • i Forskerzonen at finde forskernes egen formidling af deres forskning
 • at finde youtube-videoer, podcasts og stille spørgsmål til forskere
 • at lære noget om videnskabsjournalistik

Du kan måske også bruge nogle af disse sider

Pubmed er en gratis database med mere end 30 mill referencer. Databasen vedligeholdes af National Library of Medicine i USA. Her finder du

 • artikler, henvisninger til litteratur mm. inden for medicin, psykiatri, biomedicin, farmaci og veterinærsygepleje.
 • ny forskning

Google scholar er Googles (og din) indgang til at søge udelukkende i videnskabelige kilder

 • artikler, afhandlinger, specialer, bøger og uddrag
 • fra akademiske forlag, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige og faglige organisationer
 • Tip! Du kan også bruge den til at finde artikler, som du i forvejen kender titlen på

Pressreader er en samlet indgang til internationale aviser og tidsskrifter. Du finder

 • især artikler fra populærvidenskabelige tidsskrifter
 • de nyeste artikler i originalt format (avisartikler - max 90 dage gamle)
 • artikler på mere end 60 forskellige sprog