Business

Handel, virksomheder, international handel, innovation, økonomi

Vi har her samlet ressourcer, der er gode, når du skal finde informationer inden for business, hvad enten du har fokus på det lokale, det nationale eller det internationale.

Du skal være opmærksom på:

 • at bøger er gode til det teoretiske og til det mere generelle/overordnede. Det er som regel kun i forhold til større virksomheder, at du kan bruge bøgerne
 • at artikler er gode til det aktuelle, det specifikke marked, specifikke virksomheder og brancher samt forbrugertendenser
 • at statistik er god til analyse og dokumentation i forhold til bl.a. demografi, indkomst og forbrug

Du kan bruge Viborg Bibliotekernes database for at se, hvad vi har i Viborg. Du kan bruge bibliotek.dk for at se (og bestille), hvad der er på alle landets biblioteker, hvad enten du har brug for bøger, artikler, netkilder, film eller andet.

Links til gode kilder, når du arbejder med handel og økonomi:

Danmarks Statistik er Danmarks officielle indgang til statistik, hvor du kan

 • finde informationer i form af tabeller og analyser om bl.a. demografi, indkomst, forbrug og erhvervsforhold – brug gerne emnegrupperne
 • selv oprette tabeller ud fra de kriterier, du har brug for
 • henvisninger til andre landes statistikker

Eksportrådet er Udenrigsministeriets vejledning til virksomheder, der eksporterer. Her finder du

 • informationer om, hvad der er vigtigt i eksportsammenhæng
 • landespecifikke oplysninger om f.eks. kultur, enkelte sektorer og praktiske informationer - brug de enkelte landes ambassader (liste nederst på siden)

Europa World Plus er en engelsksproget international database, der dækker de fleste af verdens lande og regioner. Her finder du

 • statistik og analyser i forhold til f.eks. eksportmarkeder på lande og regionniveau
 • mulighed for at lave sammenlignelig statistik på lande og regioner
 • internationale og nationale organisationer inden for bl.a. politik, økonomi og handel

Infomedia er en samlet indgang til et stort dansk medieunivers. Du har her mulighed for at finde

 • informationer om erhvervsliv lokalt, regionalt, national og internationalt
 • informationer om virksomheder, brancher, forbrugere, strategi og markedsføring
 • artikler fra danske aviser
 • artikler fra danske tidsskrifter som f.eks. RetailNews, Fødevaremagasinet og Markedsføring
 • artikler fra webressourcer som f.eks. danskerhverv.dk

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er en styrelse under erhvervsministeriet. Du finder

 • informationer inden for konkurrenceområdet, forbrugerområdet, udbudsområdet og betalingsområdet
 • lovgivning, regler, vejledninger og analyser
 • afgørelser i enkelte sager inden for områderne

Explora (Tidligere Masterfile) er din indgang til engelsksprogede artikler. Her finder du

 • teoretiske artikler om emner inden for business
 • artikler om internationale markeder i forhold til lande, brancher, produkter og forbrugere

OECD er en international samarbejdsorganisation på statsligt niveau, som har til formål at udvikle verden på bl.a. sociale, økonomiske og miljømæssige områder. Du finder

 • rapporter, statistikker, analyser og artikler
 • informationer på enkelte lande, regioner og verdensplan
 • alt fra makroøkonomiske nøgletal til enkelte landes socialpolitik
 • informationer om næsten alle lande men mest om medlemslandene og de vigtigste økonomier

Virk.dk er den officielle side med oplysninger om danske virksomheder. Her finder du

 • ejeroplysninger, årsregnskaber mm
 • ældre regnskaber og historiske virksomhedsdata

Du kan måske også bruge nogle af disse:

Ebook Central og Ebook Central Plus er engelsksprogede databaser med lærebøger, hvor

 • du finder bøger inden for emner som kommunikation, marketing og ledelse – både teoretisk og eksemplificeret ved hjælp af specifikke virksomheder
 • du kan tilgå emnerne både på bog og kapitelniveau

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler. Du finder

 • lovgivning, regler og vejledninger
 • afgjorte sager inden for markedsførings- og forbrugerområdet

Pressreader er en indgang til internationale og nationale aviser og tidsskrifter. Du finder

 • artikler om økonomi og handel på verdensplan og på enkelte markeder/lande. I forhold til Danmark er det især Børsen, som du skal være opmærksom på
 • de nyeste artikler i originalt format (avisartikeler - max 90 dage gamle)
 • artikler på mere end 60 forskellige sprog

Retsinformation er Danmarks officielle indgang til landets love, bekendtgørelser, cirkulærer mm. Du finder

 • alle gældende danske love, bekendtgørelser og cirkulærer
 • en stor del af Folketingets dokumenter
 • beretninger fra Folketingets Ombudsmand