Martin Luthers Reformation af Kirken

Den tyske munk Martin Luther undrede sig meget over den katolske kirkes handel med syndsforladelse. Han kunne nemlig ikke finde noget sted i Bibelen, hvor der stod, at man kunne købe sig til syndsforladelse.

Luther mente ikke, at det skulle være muligt at købe syndsforladelse for nogen som helst synder. Kun Gud kunne tilgive én og give syndsforladelse. Derfor var det spild af penge for katolikker at købe afladsbreve, fordi de alligevel ikke var noget værd.

Martin Luther var en tysk munk, der var utilfreds med den katolske kirke.

Luther skrev i 1517 en liste med 95 punkter, om det han syntes var forkert med den katolske kirke. Listen blev slået op på døren af domkirken i byen Wittenberg, hvor Luther boede. Paven i Rom blev ikke begejstret for kritikken, og efter et længere skænderi blev Luther smidt ud af den katolske kirke. Luther fortsatte dog med at kritisere den katolske kirke, og grundlagde sin egen kirke, der blev kaldt den evangelisk-lutherske kirke. Den blev kaldt “evangelisk”, fordi det er et andet ord for Bibelen. Luther mente, at Biblen skulle være den eneste bog, kristne skulle læse i, når de skulle finde ud af, hvordan man skulle leve et rigtigt kristent liv. Kirken blev kaldt “luthersk” for at fortælle, at den var grundlagt af Luther. Kirken blev også kaldt den protestantiske kirke, fordi forskellige tyske fyrster protesterede over pavens beslutning om at smide Martin Luther ud af den katolske kirke.

De samme tyske fyrster besluttede sig for at bruge Luthers kritik af den katolske kirke til at sætte en stopper for kirkens kontrol over deres områder. Ifølge den katolske kirke selv, så var det dens pligt at fortælle alle katolikker, borgere, bønder og fyrster, hvordan de skulle leve deres liv. Luther derimod mente, at alle kristne selv skulle finde svarene i Bibelen i stedet for hele tiden at spørge de katolske præster. Alle kristne kunne lære at læse og forstå Bibelen mente Luther. Derfor oversatte Luther Bibelen fra kirkens sprog, latin, til det mere almindelige tyske sprog, som Luther selv talte.

Luther sagde også, at de tyske fyrster skulle bestemme over deres eget land uden at spørge paven eller præsterne om lov først. Så længe de bestemte efter de regler, der stod i Bibelen, så var alt i orden mente Luther. Mange af de tyske fyrster, der var trætte af at paven ville bestemme alting, brugte Luthers skænderi med paven til at sige, at de nu var protestanter i stedet for katolikker.

Danmark blev protestantisk, da Christian d. 3. blev konge i 1536. Han var blevet lutheraner af at høre og læse Luthers kritik af den katolske kirke, inden han blev konge.

 

Kong Christian d. 3. gjorde Danmark protestantisk.