Guidet fællessang

20.01.22
I guidet fællessang kombineres fællessang med samtaler. Guidet fællessang er derfor hverken korsang eller guidet fælleslæsning, men inddrager elementer fra begge dele. Der veksles undervejs mellem sang og samtale.

Når vi synger sammen

Når vi synger sammen, sker der en hel masse. Hvilken stemning sætter sangen os i? Hvilke følelser vækker melodien i os? Hvilke minder forbinder vi med sangen? Hvad undrer vi os over? Hvad bliver vi begejstret over? Og hvad er det egentlig for en tekst, vi synger? Hvad forstår vi hver især ved ordene og teksten? Der kan være meget at samtale om, når tekst og melodi åbnes op. Alt hvad sangen får os til at tænke på eller føle, kan vi tale om.

Bibliotekets kerneydelser

Guidet fællessang har rod i bibliotekernes kerneydelser litteratur og musik. Undervejs i de guidede samtaler, som ligger mellem fællessangene, udfoldes tekst og musik. Guidet fællessang kan understøtte deltagernes behov for at være en del af et fællesskab, skabe samhørighed samt styrke livsglæden og – kvaliteten hos deltagerne. Det er bibliotekaren eller biblioteksmedarbejderen, der udvælger sange, sammensætter et program med samtale- og sangøvelser og facilitere sang og samtale. Fællessangen kan fungere både med eller uden akkompagnement af instrument.

Hvem er vi

Guidet fællessang er udviklet af:
Viborg Bibliotekerne
Randers Bibliotek
Horsens Kommunes Biblioteker
Sangens Hus
Nordjysk Center for Sundhed og Kultur

Kontakt:
Anette Koue, Viborg Bibliotekerne: a6k@viborg.dk

Hente manualen til Guidet fællessang

Læs evaluering af Guidet fællessang forløbet