Gudenåhuset

Gudenåhuset er tegnet af arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen A/S, Viborg og blev indviet d. 31. marts 2000.

Kunstneren Sergej Sviatchenco har fungeret som farvekonsulent og har desuden udsmykket søjlen ved hovedindgangen. Kultursociolog Dorte Skot-Hansen har været tilknyttet projektet som biblioteksrådgiver.

Gudenåhuset er på 1700 m2 fordelt på to etager og som besøgende kommer man ind i husets store foyer via hovedindgangen på Realskolevej. Stueetagen rummer udover foyerområdet med trappen mødelokale, udstillingslokale, kultursalen "Viften", samt Lokalhistorisk Arkiv og Café Gudenåhuset. På 1. etage råder biblioteket over det store udlånslokale samt en række "butikker", som er indrettet med læsesal, historieafdeling, kunstafdeling, det runde rum og et legerum til børn.

Kontorfløjen blev opført i 1993 som 1. etape af byggeriet og blev ved færdiggørelsen i 2000 integreret i Gudenåhuset.

Gudenåhusets logo er tegnet af grafisk designer Astrid Holmris og symboliserer Gudenåens slyngede løb og genspejler samtidig bygningens konstruktion. Logoet blev til som resultat af en navne- og logokonkurrence, der blev udskrevet umiddelbart før indvielsen af huset.

I projektbeskrivelsen for Gudenåhuset fra 1999 er husets arkitektur bl.a. beskrevet på flg. måde:

"Bjerringbro er tæt forbundet til Gudenåen, og det har derfor været naturligt at kalde kommunens nye bibliotek og kulturhus for "Gudenåhuset". Netop åens slyngede forløb kan også være det tema, der former café og foyer

En skulpturel trappe kan bruges til at forbinde foyer-niveauet med biblioteks-niveauet, der som "Den spanske trappe" i Rom både er en skuptur i sig selv og er et opholdssted..... Det svungne tag er et karakteristisk og smukt element overført fra rådhuset (det tidligere Bjerringbro Rådhus, red.).

Fra foyeren bærer to søjlerækker det svungne tag, der markerer bibliotekets rum. Rundt om det centrale udlånsrum ligger en række "butikker", der indeholder de funktioner, der kan få en selvstændig rumlighed som ramme for tilbudene til brugerne."