Retsinformation.dk

Retsinformation

Adgang
Fri adgang for alle
Retsinformation.dk er et netsted, som giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
  • Målgruppe: For alle.
  • Adgang: Fri adgang for alle.
Materialer