Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang for alle
Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet og formidler viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.

Danmarkshistorien.dk fungerer både som et frit tilgængeligt online historieleksikon og en digital historiebog.

Her kan du i øjeblikket finde lidt over 1160 leksikonartikler, ca. 1200 kilder samt et online kursus i danmarkshistorie med både tekst, film og quizzer. Dertil kommer 16 e-bøger, ca. 98 korte film, 160 lydklip, spil, quizzer, mytedrab, et interaktivt danmarkskort og en tidslinje.

Danmarkshistorien.dk er egnet til undervisningsbrug i gymnasiet.

Målgruppe: Studerende og andre historieinteresserede
Adgang: Fri adgang for alle

 

Materialer