Samfund

Find her oplysninger om lande, lovgivning og statistik.

Borger.dk
Borger.dk er danskernes samlede indgang til det offentlige. Få adgang til en lang række offentlige hjemmesider med mulighed for selvbetjening. Log ind på "Min side" med NemID.

 • Målgruppe: For alle.
 • Adgang: Fri adgang for alle.

Danmarks Statistik
Adgang til Danmarks Statistiks hjemmeside. På siden er der adgang til statistikbanken, hvor man kan finde statistik om danskerne.

 • Målgruppe: For alle.
 • ​Adgang: Fri adgang for alle.

Europa World Plus
​Europa World Plus er et opslagsværk, der omfatter hele verden og de store, internationale organisationer. Opslagsværket dækker meget bredt og indeholder bl.a. opdaterede politiske, historiske og økonomiske analyser om de enkelte lande samt om verdens ni regioner. Det indeholder desuden statiske oplysninger og mulighed for selv at danne statistik og er velegnet til skoleopgaver.

 • Målgruppe: Gymnasieelever og andre studerende.
 • Adgang: Automatisk login på biblioteket. Fra pc'er uden for biblioteket får du adgang med dit cpr-nummer + pinkode.

Faktalink
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner inden for bl.a. sport, kultur, politik, IT, trends og medier. Artiklerne kan læses på flere niveauer, da de har en introduktion og en uddybning. De indeholder desuden links til videre læsning, henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag m.m. Faktalink er god til opgaveskrivning.

 • Målgruppe: Folkeskolens ældste elever, gymnasieelever, andre studerende og lærere.
 • Adgang: Automatisk login på biblioteket. Fra pc'er uden for biblioteket får du adgang med dit cpr-nummer + pinkode.

Juraport
Bibliotekernes Juraport er et tilbud til dem, der har brug for en håndsrækning til hverdagens juridiske spørgsmål. Juraport henviser til sider på nettet, hvor du kan få svar på dit juridiske spørgsmål.

 • Målgruppe: For alle.
 • Adgang: Fri adgang for alle.

Retsinformation.dk
Retsinformation.dk er et netsted, som giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

 • Målgruppe: For alle.
 • Adgang: Fri adgang for alle.