Velkommen til Viborg Bibliotekerne

Alle med bopæl i Danmark kan benytte Viborg Bibliotekerne og låne bøger, musik, film mm.

Ny låner – over 18 år 

For at benytte biblioteket som låner, skal du først registreres hos os. Det kan du gøre ved enten

  1. at møde personligt op på et af Viborg Bibliotekerne i den betjente åbningstid og tager dit sundhedskort med
  2. at oprette dig som låner online med MitID

For at oprette dig som låner skal du være fyldt 18 år og godkende at have læst bibliotekets reglement og takster. 

Ved registreringen vælger du en personlig pinkode, som du skal bruge sammen med sundhedskortet. 

Ny låner – børn og unge under 18 år 

For brugere under 18 år skal vi have en underskrevet tilladelse fra forældre eller værge. Du har to muligheder

  1. opret børn/unge som låner med MitID
  2. opret børn/unge på biblioteket – her skal du udfylde denne indmeldelsesblanket og aflever den på dit lokale bibliotek i den betjent åbningstid

For at kunne låne kan barnet vælge at bruge enten sit sundhedskort eller bibliotekets plastlånerkort, som benyttes sammen med en selvvalgt PIN-kode på 4 tal. Ønskes bibliotekets plastlånerkort, kan dette udleveres på bibliotekerne i betjent åbningstid, hvor det bliver koblet på barnets CPR-nr.

Du er ansvarlig for de materialer, der lånes på dit lånerkort/sundhedskort. Giv derfor aldrig din pinkode til andre.

Nyttige viden om Viborg Bibliotekerne