Husorden for mødelokalerne

Ansvar og huskeliste
Ansvaret for benyttelsen af lokaler, herunder inventar og andet udstyr, påhviler den, der har fået tilladelsen.
Meddelelse om eventuelle mangler ved eller beskadigelse af lokaler og inventar skal snarest muligt gives til Houlkær Bibliotek.
Lokalerne skal afleveres ryddelige efter brug.
Der må ikke ryges i lokalerne.
 

Checkliste:

  • er der ryddet op - incl. eventuel opvask?
  • er borde og stole stillet på plads?
  • er vinduerne lukkede?
  • er lyset slukket?
 
Husk at låse døren!
Nøglen afleveres i bibliotekets postkasse ved opgang 5AD.