Gudenåhusets Brugergruppe

Gudenåhusets Brugergruppe blev nedsat i 1999 og består af skiftende repræsentanter fra de kulturelle foreninger, der benytter Gudenåhuset til kulturelle aktiviteter.

Gudenåhusets Brugergruppe skal bl.a. sikre at Gudenåhuset er "brugernes hus", er medansvarlig for overholdelse af retningslinier for lokaleudlån i Gudenåhuset, medvirke til at fastholde et godt samarbejde mellem alle interessenter i Gudenåhuset samt vurdere kunstudsmykning i huset.

Medlemmer af brugergruppen er, som nævnt, repræsentanter fra de foreninger, som bruger Gudenåhuset til kulturelle aktiviteter og udpeges af den enkelte forening. Hvert år i februar/marts holdes et årsmøde.

Brugergruppens medlemmer 2018/19 - er efter årsmødet d. 27. februar 2018 sammensat af flg.:

  • Bent Rasmussen, MusikViften, formand
  • Lilli Petersen, Bjerringbro Husmoderforening, kasserer
  • Christian Madsen, Bjerringbro Biografforening
  • mangler, Folkeuniversitetet
  • Lone Lihn, Bjerringbro Kunstforening
  • Aksel H. Sørensen, Ældresagen
  • Tina Kloster Beck, Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening

Dagny Vistisen, Bjerringbro Bibliotek, er sekretær for brugergruppen, udpeget af Kulturforvaltningen.