Om dette arrangement

Tid
15:45
Pris
20 kr.
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Køb billet(ter) / Tilmeld
Samtaler & fælleskab

Kend din by - Byvandring i Stoholm

24.05.23
En anderledes byvandring med fokus på træer og planter – og deres nytte i folkemedicinen

Turguide er arkæolog Inge Kjær Kristensen

En ca. 1½-2 timers lang gåtur gennem Stoholm, hvor vi retter øjnene ind mod træer og planter, der gennem tiden har været anvendt i folkemedicinen.
Til mange af kurene er knyttet ganske mærkelige ritualer og overtro. Turens præcise indhold afhænger af hvilke planter, der i maj måned kan ses i Stoholm - ved veje, ved hække og haver, samt i blomsterkummer. Der er uden tvivl flere end de fleste til hverdag lægger mærke til.

Vi mødes på Stoholm Bibliotek kl.15.45 til en kop kaffe og kl. 16.00 vandrer vi i samlet flok ud i byen. Husk påklædning efter vejret.

Samarbejdspartnere: Fjends Egnshistoriske Forening, Sport på tværs, Borgerforeningen v/Trivselspiloterne, Stoholm Menighedsråd