Om dette arrangement

Tid
17:00
Pris
Gratis
Lokale
Mødelokale 3
Målgruppe
For alle
Samtaler & fælleskab

Har du lyst til at være med i grupper der arbejder med FN’s verdensmål?

20.11.23
Verden over er der bevågenhed på FN’s 17 verdensmål.

Viborg Bibliotekerne sætter fokus på verdensmålene specielt i uge 17, men også resten af året. Biblioteket har haft en verdensmålsgruppe tilknyttet, som har været med til at arrangere Grøn dag på biblioteket i 2023 og en workshops om podning. Har du lyst til at deltage i UGE 17 aktiviteter i foråret eller til at indgå i andre grupper der arbejder med klima og bæredygtighed, så mød op.

Fokus for grupperne er handling og det at man sammen gør noget og skaber nye fællesskaber og netværk.  

Følgende punkter er i fokus for den nuværende verdensmålsgruppe, flere kan komme til:

 • Genanvendelse af hverdagstekstiler
 • Bæredygtigt forbrug
 • Naturvenlig og ansvarlig dyrkning
 • Flere træer
 • Miljømæssigt ansvarlig transport
 • Fællesskab for alle
 • Energiforbrug
 • Vandmiljøernes tilstande
 • Håndværks- og reparationsfærdigheder
 • Nedbringelse af plastikforbruget
 • ???