Om dette arrangement

Tid
19:30
Pris
50 Kr
Lokale
Viften
Målgruppe
For alle
Køb billet(ter) / Tilmeld
Foredrag & debat

Var trælle kilden til bronzealderens rigdom?

05.02.19
Arkæolog Martin Mikkelsen giver svar ud fra de sidste 20 års arkæologiske forskning.

At der var trælle i vikingetiden er velkendt både fra skriftlige kilder og enkelte arkæologiske fund. Men var der trælle før vikingetiden?
Ikke hvis man skal tro diverse Danmarkshistorier eller den arkæologiske forskning, hvor ingen seriøst har forsøgt at finde ud af, om der var trælle. 

Arkæologiske undersøgelser de sidste 20 år tyder dog på, at danmarkshistorien skal skrives  om. I hvert fald i bronzealderen ser det ud til, at trælle fandtes på de fleste gårde.

Hvis det var tilfældet, har det vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af datidens samfund. I foredraget belyser Martin Mikkelsen trællenes centrale rolle i forbindelse med den overskudsproduktion, der gjorde det muligt at hente store mængder af bronze hjem fra mange fjernt liggende steder i Europa.

Han vil ligeledes komme med sit bud på, hvorfor den arkæologiske forskning ikke seriøst har beskæftiget sig med muligheden for trælle i Danmarks fortid.

Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet

Materialer